دوره 10، شماره 2، تابستان 03

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 تأثیر استفاده از خدمات مالی غیرمتمرکز بر خدمات مالی و قراردادهای هوشمند غیرمتمرکز (مطالعه موردی: صرافی‌های شهر تهران)
سپیده خلفی، پویا چراغی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-14
2 تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمانی شرکت‌های بیمه
سیدمرداویچ خلیلی دیلمی، سیده شهره آقاسیدمیرزا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 15-29
3 بررسی تاثیر اقدامات مثبت سازمانی بر رضایت و تعهد کارکنان و عملکرد مشتری با نقش میانجی ارزش ادراک شده مشتری
سیدمرتضی موسوی جاسمی، محمد ایدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 30-52
4 بررسی تأثیر مزایای ارتباطی و ارزش درک شده بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی مشتریان امداد خودرو شرکت سایپا)
پیمان غفاری، نادره سادات نجفی، محسن نظری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 53-65
5 راهکارهای مبارزه و جلوگیری از پول‌شویی در بانک‌ها
نوشین سادات صدیقی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 66-77
6 نقش تجارت الکترونیک در جهانی‌شدن شرکت‌های خرده‌فروشی کوچک و متوسط
نگین جهانبخش
دانلود رایگان مقاله و مقالات 78-95