دوره 2، شماره 2/3، تابستان 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری سازمانی با متغیر میانجی یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت پویان صنعت نهاد)

علي رضايي ميرقائد، رويا امجدي

1-15
2

بررسی تأثیر کیفیت سیستم اطلاعاتی سازمان بر اعتماد، وفاداری مشتری و موفقیت عملکرد بازار مورد مطالعه: گروه بازاریابی و تحقیقاتی طلوع

کبری سبزعلی یمقانی

16-33
3

بررسي رابطه بین مؤلفه های سازمان يادگيرنده با اثر بخشي مديران مدارس متوسطه شهرستان ایلخچی سال 94-1393

اکبر نوری زاده

34-47
4

سنجش میزان خود کارآمدی در مسیر پیشرفت شغلی کارکنان با استفاده از تئوری مجموعه های راف در شرکت مخابرات (غرب مازندران)

محمد قزل ایاغ، محمد تقی مرادی کشکسرا‌

48-64
5

تاثیر تبلیغات بازرگانی بر رفتار خرید مصرف کننده در صنایع بهداشتی مشهد(مورد مطالعه :محصولات آرایشی بهداشتی پنبه ریز)

سپیده خزایی، تورج صادقی

65-76
6

مدیریت اسلامی با نگرش علوی

عبدالرحیم عناقه، حمید کرمی، سعید آقاسی

77-93
7

بررسی عوامل موثر بر سکوت سازمانی (مورد مطالعاتی بانک کشاورزی)

نازيلا قيطاني، مهدي عليزاده

94-108
8

تجزیه و تحلیل نقش جو سازمانی در توسعه رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی‌: شهرداری تهران‌)

حسین نصراللهی

109-121
9

تاثیر سرمایه روانشناختی بر بلوغ سازمانی با توجه به سبک های یادگیری (مطالعه موردی: روسا و معاونین شعب بانك صادرات شهر تهران)

احمدعلی خائف الهی، کاظم هادیان

122-131
10

بررسی تأثیر استراتژی های بازاریابی بر عملکرد بازاریابی بانک

علی عبدخدا

132-146
11

بررسی نقش تعهدسازمانی درمدیریت کارآمد بخشهای دولتی

احمد حريفي مود

147-155
12

بررسی جایگاه کار و کارآفرینی از نگاه قرآن و آموز­ه­ های نبوی

احمد رحمانی

156-167
13

تعیین چارچوب شایستگی کارکنان گروه انرژی های تجدید پذیر پژوهشگاه نیرو

روشنک کاوسی خامنه

168-179
14

ارزیابی تعدادي از مراكز درماني سطح مشهد بر مبنای اصول پنجگانه پیتر سنگه در سازمانهای یادگیرنده

عباس سلیمانی

180-191
15

شناسایی تقاضای پنهان مشتریان انواع خدمات بهداشتی درمانی (خصوصا خدمات الکترونیکی) و ارائه مدل مناسب آن

مریم محمدخانی

192-209
16

بررسی رابطه ساماندهی ساختار نظام اداری و متناسب سازی اندازه سازمان های دولتی منطقه آزاد ماکو

مهدی جان فزا

210-220
17

بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر هوشمندی بازاریابی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

یوسف داوری، محمد آرام، تورج صادقی

221-230
18

بزودی

بزودی

0-0
19

بزودی

بزودی

0-0