دوره 3، شماره 1/2، بهار 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

رابطه میزان توجه به سرمایه اجتماعی با بهبود عملکرد و کارآفرینی کارکنان موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

فرزانه فرج اللهی، زهرا خوش نژاد

1-12
2

مروری بر مدل­ های ارائه شده در زمینه خرد سازمانی

مهرانگیز میری کرمانشاهی، بهزاد شوقی

13-32
3

رابطه فرهنگ سازمانی مدیران مدارس منطقه 2 شهر تهران با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فرشته ملایری، سميه پورداد ممقاني

33-43
4

تأملی بر ایجاد مراکز ارزیابی به عنوان رویکرد نوین نظام جانشین پروری در نظام بانکی

داریوش قربانی

44-54
5

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر فعالیت ها و کارکردهای بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تجزیه و تحلیل روند

مهدی معمارپور، احسان واعظی، حسین ابوالقاسم شیرازی، علی رجب زاده قطری

55-71
6

پیش بینی عملکرد کارکنان بانک تجارت براساس کیفیت زندگی کاری آنان

حسین اسلامی نیا، حجت اخوان تفتی

72-82
7

تحلیل موانع آموزش کارآفرینی در مدارس

شهربانو مرزبان، رقیه موحدی، خدیجه نوروزی

83-99
8

مدیریت ریسک اعتباری در صنعت بانکداری

علی جمشیدی، سعید رستمیان

100-108
9

بررسی اثربخشی فناوری اطلاعات بر سازمان

الهام توسلی

109-121
10

بررسی رابطه بین نگرش کارکنان به سازمان و آوای کارکنان

ایرج سلطانی، محمد حیدری گوجانی

122-134
11

بررسی تاثیر بدبيني سازماني بر اهمال کاری (مطالعه موردی: بخش رادیولوژی دانشگاه شهید بهشتی استان تهران)

حسن زین آبادی، فاطمه ذاکری فر

135-152
12

رابطه بین هوش اخلاقی و نوآوری سازمانی کارکنان رسمی بیمارستان بوعلی شهر تهران

مهری علی عسگری، پردیس دهقان، غزاله تقوی عالی، نرگس شریفی

153-170
13

بررسی رابطه بین پیوند استراتژی، تاثیرات، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمان با استفاده از نقش میانجی مدیریت دانش (مطالعه موردی دانشگاه فنی و حرفه ای استان تهران­)

پردیس دهقان، کبری کشاورز، غزاله تقوی عالی، محبوبه فلاح نژاد

171-186
14

نقش ارزیابی عملکرد کارکنان صنعت گردشگری بر بهسازی نیروی انسانی بازاریابان بیمه عمر استان مازندران

راضیه غفوری زیدی، علی فرهادی­

187-194
15

خرد و رهبری در سازمان

محمدرضا بلیاد، ابوالفضل صفیعی پور، بهزاد شوقی

195-210
16

تبیین ارتباط اخلاق سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد شهرکرد

فردوس منتظرالظهور، معصومه نادری فارسانی

211-221
17

رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر تهران

سیده فاطمه حسینی

222-234
18

نقش رهبری تحول ­آفرین بر گرایش کارآفرینانه در نمایندگی­ های بیمه پارسیان استان تهران

سید احمد حسینی گل افشانی، مسعود صمدزاده

235-248
19

تحلیل رفتار مشتری با استفاده از تحلیل های Big Data

 علیرضا جباری رودی

249-257