دوره 3، شماره 3، پاییز 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

قابلیت‌های بازاریابی اینترنتی بر رشد بازار بین‌المللی شرکت‌های گردشگری شهر مشهد

ابوالفضل سلطانی بهابادی

1-13
2

اولویت سنجی ‏عوامل موثر بر مدیریت کیفیت خدمات با رویکرد تصمیم گیری چند ‏معیاره‏ (MCDM(مطالعه موردی: سازمان ملی زمین و مسکن)

 منصور صارمی یاراحمدی، الهه شمس دوست، قنبر عباسپور اسفدن 

14-26
3

رابطه بین چابکی و کارآفرینی در سازمانها

 الهام خسروی پور، بهمن خسروی پور

27-41
4

بررسی ارتباط دروس کاربینی و کارآموزی با اشتغال و کارآفرینی (­مورد مطالعه دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز بندرلنگه)

 حسین مرادی، عبدالحمید دلشاد

42-60
5

تاثيرآزادسازی تجاری برارزش افزوده بخش کشاورزی

 پروانه سلاطین، محمد اسدی لمراسکی، محمد کریمی مشکانی

61-72
6

نيازسنجي آموزشي مديران مدارس کشور در زمینه مهارت‌های فنی، انساني و ادراكي

 فاطمه خالوندی، امید شرف‌الدینی

73-98
7

شناسایی عوامل موثر بر ایجاد تعادل بین زندگی کاری و زندگی خانوادگی و تاثیر آنها بر رضایت شغلی (مورد مطالعه: زنان شاغل در یک سازمان دانش بنیان)

 محسن محمدیان ساروی، هدیه فرخی 

99-107
8

شناسایی و ارزیابی عوامل روانشناختی خستگی ذهنی در محیط کار با کاربرد تکنیک دیمتل

کبری سبزعلی یمقانی، علی قدیمی، لیلا پیری

108-121
9

شناسایی ابعاد و مولفه های کاربینی، کارآموزی، کارآفرینی و اشتغال بر اساس نظریه داده بنیاد

 حسین مرادی، عبدالحمید دلشاد

122-131
10

بررسی تأثیر پرداخت مبتنی بر عملکرد بر رضایت کارکنان غیرپزشک در بیمارستان شریعتی تهران

 مرجان محمدتقی نژاد، نرجس شکری، ماندان مومنی

132-149
11

تعیین راهکارهای ارزش آفرینی در شرکت های مادر (با تأکید خاص بر گروه صنعتی سدید)

 پوران محمودنیا، جلال حقیقت منفرد، میثم سلطانعلی، محمدجعفر محدث

150-166
12

بررسی نقش اخبار منتشر شده در رسانه‌های دیجیتال بر تصميم گیری مديران ورزشی در وزارت ورزش و جوانان

 ميلاد حسيني، محسن صادقی نسب

167-179
13

تبیین رابطه بین رویکردهای جانشین پروری و مدیریت استعداد در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 محمد تقی محمودی، مطهره حیدری، زهرا سلیمانی

180-188
14

بررسي تبعات ناشي از فسخ قرارداد بر پيمانكار در قراردادهاي كليد در دست صنعت نفت و گاز

 ايمان جهانداري، حامد مهرزادي

189-199
15

فرآیند ایجاد مشترک ارزش آفرینی در واحدهای کارآفرینی کوچک و متوسط با استفاده از بازاریابی ویروسی به عنوان یک ابزار برندسازی: یک رویکرد دینامیک سیستم

 فرانک اسکندری

200-215
16

نگاهی به عوارض و پیامدهای مثبت و منفی تبلیغات

 معصومه رحیمی

216-230
17

رابطه بین سرمایه اجتماعی با هویت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

 فردوس منتظر الظهور، مطهره حیدری، سیروس عبدالهی

231-243
18

نقش معماری سازمانی در مدیریت اسلامی

محمد بخت آزمای بناب، قادر خلیق

244-253
19

بررسی سرمایه اجتماعی و سبک رهبری بر یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه امیرکبیر)

 محسن محمدیان ساروی، زهرا مهدی بابایی

254-262