دوره 4، شماره 2، تابستان 97

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 شناسایی و تبیین عوامل موثر بر توانمند‌سازی نیروی انسانی در آموزش و پرورش شهر یزد
فرزانه سرداری، حمید ابهجی، محمد رضا کلانتری سرچشمه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-16
2 تلفيق هوش تجاري و تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار در مدیریت عملکرد بخش عمومي (مسائل و چالش‌ها)
حسينعلي رضائي منش، محمد رضا ربيعي مندجين
دانلود رایگان مقاله و مقالات 17-32
3 بررسی رابطه بین توانمند سازی روان شناختی کارکنان با عملکرد سازمانی و مسئولیت اجتماعی (مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان پیشوا و ورامین)
حمید رضا رضوانی، عباس منوریان، میترا هاشمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 33-46
4 گرایش استراتژیک و نقش آن در بهبود مؤلفه‌های کارآفرینی در شرکت‌های کوچک و متوسط
باقر باقریان کاسگری، یداله باقریان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 47-61
5 بررسی رابطه بین توانمند سازی روان شناختی کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: بانک کشاورزی شهر تهران)
میترا هاشمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 62-75
6 ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری در شعب غرب بانک ملت تهران
معصومه طاهرخانی، لیلا غلامی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 76-89
7 استفاده از تکنیک AHP فازی برای سنجش کیفیت خدمات
فاطمه مطواعی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 90-101
8 ارزیابی و اعتبار سنجی در آموزش عالی و بهبود کیفیت نظام آموزشی
رمضان جهانیان، زهرا خوش نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 102-108
9 بالندگی سازمانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در آموزش و پرورش (موردمطالعه: دبیران مدارس دخترانه متوسطه اول شهر بجنورد)
حمیرا فیروزه، رویا افراسیابی، محبوبه سلیمان پور عمران، علیرضا فیروزه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 109-120
10 ایجاد تقاضای بهینه در سوپرمارکت‌های مالی: نقش و اثر بازاریابی رابطه‌ای
سعیده چمن، یونس وکیل‌الرعایا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 121-134
11 بررسي کاربرد مدیریت دانش در میان مدیران مدارس ابتدایی در استان مازندران
فاطمه ساغری، فاطمه حسن‌زاده کفشگرکلایی، مهران قاسم‌زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 135-141
12 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمانی و اثربخشی سازمان
احمد جعفری صمیمی، محمود یحیی‌زاده‌فر، سیده مائده موسوی داودی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 142-158
13 تناسب استراتژیک بین استراتژی‌های نوآوری و محیط کسب‌وکار در ارائه عملکرد کسب‌وکار (مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان استان مرکزی)
مهدی عبدالهی، ابراهیم گیوکی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 159-169
14 شناسایی شایستگی‌های عمومی و مدیریتی کارکنان با بهره‌گیری از مدل آرمسترانگ و رویکرد مِنو (موردمطالعه: شرکت تحقیقات موتور ایران‌خودرو (ایپکو))
امیربابک مرجانی، محمد مهدی پاشایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 170-197
15 مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
پیمان بهمنی، نیلوفر ایمان خان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 198-207
16 بررسی نقش بازاریابی رسانه‌های اجتماعی در وفاداری مشتری: چارچوب مبتنی بر مدل 3C (ساختار سازمانی، محتوا و زمینه)
نرگس دل‌افروز، بهروز عبادی، مژگان احمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 208-221
17 بررسی عوامل موفقیت مدیران آموزشی مدارس متوسطه استان مازندران
محمد مهدی زاده امیری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 222-229