دوره 5، شماره 3، پاییز 98

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی نقش سبک تصمیم‌گیری بر مدیریت مشارکت آمیز و خلاقیت در مراکز آموزش عالی
سید رسول امت محمدی، امین نیل فروش
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-13
2 بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت آموزش منابع انسانی شهرداری خمینی‌شهر
گیتا گودرزی نصرآبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 14-19
3 بررسی نقش فاکتورهای تأثیرگذار در نوآوری بر تکنولوژی و نتایج تحقیق و توسعه (مطالعه موردی: شهرداری تهران)
ميترا وطن‌دوست قاديكلايي، امیر پیمانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 20-37
4 بررسی تأثیر فرهنگ وقف بر عدالت اجتماعی (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 6 تهران)
امير صحرايى
دانلود رایگان مقاله و مقالات 38-43
5 بررسی تأثیر رهبری معنوی بر توانمندی روانشناختی (مورد مطالعه: شهرداری منطقه ده تبریز)
مهدی حیدری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 44-48
6 بررسی وضعیت هوش معنوی و رابطه آن با رفتار اجتماعی و خلاقیت فردی (مطالعه موردی: زاهدان)
افسانه رمرودی جوان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 49-62
7 درآمدی بر یادگیری تلفیقی: مزایا و مشکلات اجرای آن
محمد گودرزی، زهرا زین‌الدینی میمند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 63-70
8 رابطه میان ابعاد کیفیت خدمات و تمایلات رفتاری (مورد کاوی مشتریان بانک تجارت در منطقه غرب تهران)
هستی توکلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 71-89