دوره 6، شماره 1، بهار 99

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

تأثیر رفتار سیستم‌های اطلاعات بازاریابی صادرات بر افزایش صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط

علیرضا شیبانی، سحر احمدیان

1-8
2

تعیین مدل تصویر ذهنی از برند بر اساس رفتار شهروندی برند (مطالعه موردی بیمه سرمد)

عبدالحسین کرمپور، مریم سعیدی، الهام شیخ باقری

9-25
3

تبیین مدل نیت رفتاری مشتریان بر اساس ابعاد تجارت اجتماعی با تاکید بر اعتماد کاربران (موردمطالعه: شبکه اجتماعی تلگرام)

عبدالحسین کرمپور، علیرضا ولی، قاسم محسنی

26-41
4

تبیین مدل قصد خرید مشتریان بر اساس ویژگی‌های برتری برند در فروشگاه‌های اتکا

عبدالحسین کرمپور، غلامرضا جهانشاهی، قاسم محسنی

42-55
5

سنجش سطح تعالی سازمانی شهرداری شیراز با استفاده از مدل تعالی الماسی

علیرضا موغلی، سعید کیاکجوری، زهره محمدی

56-71
6

رویکرد کیفی فراترکیب جهت ارائه شاخص­های ارتقاء رضایتمندی دانشجویان

سید مهدی معافی مدنی

72-104
7

رابطه جو اخلاق سازمانی با فضیلت سازمانی کارکنان بهزیستی شیراز

محسن قاسمي

105-111
8

بررسی تأثیر هویت برند بر وفاداری مشتری از دیدگاه هویت اجتماعی (مورد مطالعه: مشتریان تلفن همراه شهر تهران)

نهال خدادی

112-130
9

اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها

سروش ستوده، حسن چراغی

131-141
10

مروری بر علل و عوامل موثر در کسب و کار و اشتغال

سید عباس میرجلیلی

142-157
11

بررسی نقش رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت مشتریان در سازمان تأمین اجتماعی استان ایلام

نسرین آشناگر

158-167