دوره 6، شماره 4، زمستان 99

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

تحلیل فرصت‌های کارآفرین گردشگری در کلان‌شهر کرج

علی موحد، محمد حیدری

1-13
2

بررسی رابطه بین هوش هیجانی کارآفرینان و ایجاد کسب و کار جدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

زهرا حیدری، بهناز خدایاری، فرانک خدایاری

14-27
3

تاثیر تولید سبز و خلاقیت بر مزیت رقابتی از طریق تصویر برند سبز (نمونه موردی: مخازن پلی اتیلن)

بهنام دربان، علی نوروزی مبارکه، محمدمهدی دوالی

28-41
4

رابطه بین هوش سازمانی با تفکر استراتژیک مدیران شرکت سیستم اندیشان فاخر آرمان

فاطمه قهرمان نوه سی

42-55
5

سنجش اثربخشی دوره های آموزشی بر عملکرد کارکنان و پزشکان شاغل در مراکز پزشکی قانونی استان لرستان

اعظم عارفی، حمیدرضا نظیفی، لیلا دوستی، زهرا صالحی نژاد

56-63
6

بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوری در ارتقای عملکرد سازمانی: تاثیرات کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه ارباب رجوعان رادیولوژی بیمارستان امام حسین (ع))

فاطمه ذاکری‌فر، علی اصغر دهقان طرزجانی، مبین حسن‌زاده مقیمی، پردیس دهقان طرزجانی، مهری علی عسگری

64-78
7

بررسی تاثیر محیط صادرات بر عملکرد صادرات

الناز زماني

79-86
8

جذب و نگهداری نیروی انسانی و ارائه راهکارهای مناسب آن در پزشکی قانونی استان لرستان

اکرم رجبی، اعظم عارفی، لیلا دوستی، مریم پرتو

87-98
9

اخلاق مداری اسلامی در حوزه بازرگانی

مهدی امینی فرد

99-112
10

بررسی تاثیر توانمندی کارکنان، نوآوری سازمانی و کارایی کارکنان بر صادرات شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

ایمان کاظمی نسب، علیرضا شریفی

113-137
11

تشکیل سبد سهام با الگوبرداری از پیشگامان موفق  بر اساس شاخص قابلیت رد و قبول (مطالعه موردی: شناسائی و ارزیابی سهام طبق معیارهای هفت گانه اونیل)

رضا شيخ،  علي فارابي نژاد

138-150
12

کنترل منابع انسانی در بحران کووید 19 در سازمان‌های دولتی

لیلا قائمی

151-163
13

چشم اندازی بر توانمندسازی و برنامه ریزی ارتقای مدیران در بخش بهداشت و درمان از طریق بررسی مروری الگوهای شایستگی آنان (با تاکید بر توسعه مدیریت و آموزش مدیران آینده)

زهره جباری مقدم ، ملیحه قناعت جو 

164-188
14

بخش‌بندی بازار هتلینگ بر مبنای سبک زندگی مشتریان داخلی

محمد ابراهیم باقرنژاد حمزه کلایی

189-200
15

بررسی رابطه بین ویژگیهای فردی و جو سازمانی با عملکرد شغلی با توجه به
نقش میانجی رضایت شغلی مطالعه موردی در سازمان آتش نشانی کرمان

نادر وزیری

201-215