دوره 7، شماره 2، تابستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی تأثیر مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی بر عملكرد سازمانی در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
ابوذر شیرازی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-9
2 بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و شادابی کارکنان
محمد میرزایی خالص
دانلود رایگان مقاله و مقالات 10-16
3 بررسی عوامل موثر بر بازاریابی ویروسی در شرکت توانیر
لادن اخوان نکو
دانلود رایگان مقاله و مقالات 17-35
4 بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و قابلیت مبتنی بر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت به‌واسطه دوسوتوانی نوآوری (مورد مطالعه: شرکت‌های تولید کننده مواد غذایی شهر رشت)
نوع پسند اصیل، سیامک اشکان زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 36-48
5 بررسی تاثیر تجارب ناشی از شکست، بر بهبود عملکرد سرمایه گذاری جدید (نقش میانجی یادگیری و تعدیلگر هوشیاری کارآفرینانه)
مریم نجفی مود، معصومه عربشاهی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 49-60
6 بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی در اداره کل رفاه و امور ایثارگران شهرداری تهران
مریم میری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 61-69
7 بررسی تأثیر رویکرد ACT در مدیریت چالش های زندگی
فاطمه چنانی، صغری شریفات، زهرا جهان، حدیث حقیقی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 70-82
8 بررسی تأثیر فرهنگ تیمی بر نوآوری خدمات با نقش میانجی تقسیم دانش در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
ابوذر شیرازی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 83-91
9 بررسی تأثير بحران كرونا بر صنعت سينمای ايران
علی گنجعلی‌خانی، ابوالفضل دانايی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 92-101
10 تأثیر رهبری استراتژیک بر اثربخشی عملکرد دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران از نگاه دانشجویان
امیرحسین انصاری، سراج‌الدین محبی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 102-110
11 بررسی تأثیر جهت‌گیری مشتری بر عملکرد شرکت از نقطه‌نظر تعامالت میانه‌روی پیوسته و رهبری اخلاقی و شدت رقابت
فاطمه الیاسی، حسن سلطانی، سعید رازقی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 111-135
12 تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان در سازمان‌های دولتی
فاطمه مونسان، سراج‌الدین محبی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 136-144
13 تأثیر شتاب‌دهنده سازمانی بر شکل‌گیری استراتژی کارآفرینی سازمانی
مهسا بلورچیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 145-157
14 بررسی نقش استراتژیک عدالت سازمانی در ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی (مطالعه موردی: بیمارستان‌های دولتی حوزه شهرستان جیرفت)
ندا ملا حاجبی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 158-184
15 بررسی نقش واسطه‌ای مزیت رقابتی در رابطه بین جهت‌گیری‌های راهبردی و عملکرد کارکنان دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور بوشهر)
فرشاد غلامی، سراج‌الدین محبی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 185-193
16 بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات محصول
مسعود غلامی، سراج‌الدین محبی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 194-201
17 کاوش و بررسی میزان استفاده دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از تکنولوژی آموزشی و نگرش آنان نسبت به کاربرد تکنولوژی آموزشی در فرآیند آموزش و یادگیری
خدیجه فرامرزی گوشکی، عمران کیانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 202-214
18 بررسی و تحلیل دیدگاه مدرنیست و پست مدرن بر نظریه سازمان و مدیریت
مهدی محمودیه، محمد جواد طاهری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 215-232
19 شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر پایداری کسب و کارهای الکترونیکی دانش بنیان
امیر کوه کن موخر، رباب اسفندیاری فر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 233-246
20 بررسی معیارهای ارزیابی در تدوین استراتژی‌های مدیریت برگزاری رویدادهای تجاری با کمک GIS و AHP
علی رجب‌زاده، سراج الدین محبی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 247-257
21 طراحی مدل چابکی مدیریت زنجیره تأمین با میانجی‌گری انسجام و یکپارچگی بین توزیع‌کنندگان و فروشندگان مواد غذایی استان مازندران
مجید فتاحی، سید رحمان میرشجاعی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 258-276