دوره 8، شماره 1، بهار 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 ارائه یک الگوریتم برای انتخاب استراتژی بهینه اکتساب فناوری در شرایط پیچیده برای افق های تصمیم گیری بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت
حسین بهرامی پور، سید مسلم موسوی درچه، محمدحسن احمدزاده فرد، مهدی مجیدپور، سید حسن قدسی پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-21
2 رابطه بین نهادینه‌سازی اصول اخلاقی و کیفیت زندگی کاری و پیامدهای شغلی کارکنان در شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران (مطالعه موردی: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان گیلان)
سعید باقر سلیمی، حمیده هنرمند حقیقی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 22-59
3 تأثیر موسیقی درمانی بر پرخاشگری دانش‌آموزان شهرستان لردگان
الهام زنگنه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 60-66
4 بررسی رابطه قابلیت های سازمانی با مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی استراتژیک کارکنان آموزشگاه کامپیوتر شهرستان قائمشهر
سعید یوسفی سعیدآبادی، کیومرث نیازآذری، مرضیه بهلولی اسکویی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 67-85
5 رابطه بين رهبری تحول آفرين و رفتار شهروندی با توجه به نقش ميانجی اعتماد سازمانی (مطالعه موردی: شركت ساختمان سد و تأسيسات آبياری)
جواد محرابی، مهرداد حاجی اسماعيلی، مریم حاجی اسمعیلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 86-110
6 آسیب‌شناسی نظام تکریم ارباب‌رجوع در دستگاه‌های اجرایی کشور
کتایون پور مهدی، منا اردستانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 111-130
6 آسیب‌شناسی نظام تکریم ارباب‌رجوع در دستگاه‌های اجرایی کشور
کتایون پور مهدی، منا اردستانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 111-130
7 تحلیلی بر برنامه‌های راهبردي توسعه تربیت‌بدنی و ورزش استان فارس در برنامه پنجم توسعه با تحلیل SWOT
یاسر جانباز، علی مسعودی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 131-141
8 تاثیر مسئولیت اجتماعی ادراک شده توسط مشتریان بر تمایل آنها به انتخاب محصولات یک برند (مورد مطالعه مشتریان برند اویلا در استان تهران)
ناصر آزاد، سارا هندیانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 142-156
9 بررسی تأثیر بلوغ فرایندهای مدل 34000 تعالی منابع انسانی بر مدیریت عملکرد کارکنان در شرکت داروسازی تهران دارو
محمدرضا مشایخ، شیرین مهدی زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 157-177
10 بررسی تأثیر قابلیت‌های فناوری اطلاعات بر بهره‌وری شغلی و عملکرد سازمانی در سازمان‌های دولتی
منصوره صادقی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 178-189
11 بررسی نقش میانجی نوآوری فرآیند و تولید در ارتباط بین مدیریت ناب و عملکرد زیست محیطی
محمد صدیقی، محمدتقی هنری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 190-211