دوره 8، شماره 1، بهار 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 ارائه یک الگوریتم برای انتخاب استراتژی بهینه اکتساب فناوری در شرایط پیچیده برای افق های تصمیم گیری بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت
حسین بهرامی پور، سید مسلم موسوی درچه، محمدحسن احمدزاده فرد، مهدی مجیدپور، سید حسن قدسی پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-21
2 رابطه بین نهادینه‌سازی اصول اخلاقی و کیفیت زندگی کاری و پیامدهای شغلی کارکنان در شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران (مطالعه موردی: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان گیلان)
سعید باقر سلیمی، حمیده هنرمند حقیقی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 22-59
3 تأثیر موسیقی درمانی بر پرخاشگری دانش‌آموزان شهرستان لردگان
الهام زنگنه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 60-66
4 بررسی رابطه قابلیت های سازمانی با مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی استراتژیک کارکنان آموزشگاه کامپیوتر شهرستان قائمشهر
سعید یوسفی سعیدآبادی، کیومرث نیازآذری، مرضیه بهلولی اسکویی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 67-85
5 رابطه بين رهبری تحول آفرين و رفتار شهروندی با توجه به نقش ميانجی اعتماد سازمانی (مطالعه موردی: شركت ساختمان سد و تأسيسات آبياری)
جواد محرابی، مهرداد حاجی اسماعيلی، مریم حاجی اسمعیلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 86-110
6 آسیب‌شناسی نظام تکریم ارباب‌رجوع در دستگاه‌های اجرایی کشور
کتایون پور مهدی، منا اردستانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 111-130
6 آسیب‌شناسی نظام تکریم ارباب‌رجوع در دستگاه‌های اجرایی کشور
کتایون پور مهدی، منا اردستانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 111-130
7 تحلیلی بر برنامه‌های راهبردي توسعه تربیت‌بدنی و ورزش استان فارس در برنامه پنجم توسعه با تحلیل SWOT
یاسر جانباز، علی مسعودی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 131-141
8 تاثیر مسئولیت اجتماعی ادراک شده توسط مشتریان بر تمایل آنها به انتخاب محصولات یک برند (مورد مطالعه مشتریان برند اویلا در استان تهران)
ناصر آزاد، سارا هندیانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 142-156
9 بررسی تأثیر بلوغ فرایندهای مدل 34000 تعالی منابع انسانی بر مدیریت عملکرد کارکنان در شرکت داروسازی تهران دارو
محمدرضا مشایخ، شیرین مهدی زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 157-177
10 بررسی تأثیر قابلیت‌های فناوری اطلاعات بر بهره‌وری شغلی و عملکرد سازمانی در سازمان‌های دولتی
منصوره صادقی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 178-189
11 بررسی نقش میانجی نوآوری فرآیند و تولید در ارتباط بین مدیریت ناب و عملکرد زیست محیطی
محمد صدیقی، محمدتقی هنری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 190-211
12 شناخت موانع صادرات زعفران ایران
حسین معینی، مهسا امام رضا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 212-231
13 بررسی رابطه بين ساختار اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان نیروی انتظامی شهرستان کرمان
روح الله هاشمي نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 232-247
14 نقش تعدیلگر اشتراک اطلاعات و میانجیگری اعتماد در رابطه بین اعتبار شرکت و همکاری شرکت در تجارت الکترونیک مرزی
صادق حسن پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 248-266
15 بررسی تأثیر استقلال مدیران و سیاست‌های سازمانی بر اثربخشی برنامه‌ریزی استراتژیک (مطالعه موردی: صنعت گردشگری شهر کرمانشاه)
حسیم محمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 267-281
16 بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی با نقش میانجی انتقال دانش در شهرداری تهران
ماهرخ قاسمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 282-290
17 تفاوت رفتار افراد در فضای مجازی و سازمان‌ها
بابک محمدی جورانی، محمدرضا مشایخ
دانلود رایگان مقاله و مقالات 291-301
18 بررسی تأثیرگذاری کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری تهران
ماهرخ قاسمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 302-311
19 بررسی تأثیر رابطه رهبر عضو بر حسادت کارکنان و رفتارهای کاری انحرافی با تبیین نقش تعدیلی ادراک از عدالت سازمانی، عزت‌نفس و روان رنجوری
زینب سوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 312-327
20 رابطه هوش معنوی با شکل‌گیری حکمت سازمانی و تشکیل سازمان حکمت مدار
مهدی جمشیدی خوش
دانلود رایگان مقاله و مقالات 328-338
21 تدوین مدل بلوغ مدیریت دانشی در سازمان‌های دولتی به‌منظور ارتقای چابکی سازمان
پریسا مختاری پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 339-352
22 اتخاذ روش‌های مدیریت پروژه و ابزار آن توسط آتش‌نشانی
محسن والامهر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 353-363
23 بررسی تاثیر ابعاد هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری تهران)
فاطمه نژاد انصاری کوچصفهانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 364-370
24 تاثیر مدیریت استراتژیک و قابلیتهای سازمانی با رویکرد مزیت رقابتی استراتژیک کارمندان یک شرکت دانش بنیان
عابد صالحی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 371-389
25 نقش مدیریت دانش در مدیریت منابع انسانی
رضا حسین‌دخت
دانلود رایگان مقاله و مقالات 390-412
26 بررسی تاثیرگذاری خلاقیت سازمانی بر کارآیی سازمانی با نقش میانجی درگیری شغلی (مورد مطالعه: شهرداری تهران)
فاطمه نژاد انصاری کوچصفهانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 413-420
27 بررسی مبانی و مفاهیم عملکرد مدیریت منابع انسانی مدرن
مدیحه نظری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 421-432
28 ارائه الگوی پذیرش و به‌کارگیری بازاریابی دیجیتال توسط مدیران در جهت ارتقا ارزش ویژه برند برای کسب و کارهای کوچک
حمید سعیدی، شقایق حسین زاده ناصر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 433-457
29 اثربخشی حسابرسی داخلی و نقش حمایتی مدیریت
محبوبه کمالی دولت آبادی، رویا دارابی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 458-478
30 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش: مورد پژوهشی وزارت امور اقتصادی و دارايی
محمد عموزاده خلیلی، فاطمه عابدیان رباطی، عاطفه مصطفی زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 479-491
31 شناسایی راهکارهای ایجاد و تقویت انگیزش عاطفی کودکان نسبت به حیوانات اهلی در برنامه درسی پیش دبستانی
فاطمه چنانی، الهه بابا احمدی شوشتری، ریحانه بهنامی نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 492-498