دوره 8، شماره 4، زمستان 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی تاثیر آگاهی از برند و وفاداری به آن بر قصد استفاده از برند
مسعود نجفی، سیدحسن حاتمی نسب
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-19
2 بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر بهره‌وری و تسهیم دانش در سازمان‌های تولیدی
علیرضا سرگلزائی، سید مهدی رضوی، فاطمه شهرکی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 20-32
3 بررسی نقش فناوری نوین روبات‌های خدماتی در صنعت رستوران و مهمان‌نوازی (سبز محور) مطالعه موردی; هتل‌های سازگار با محیط‌زیست (اکوهتل ها) و رستوران روبوشف تهران
شهرام رفیعی نائینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 33-62
4 بررسی نقش رهبری دانش محور و توسعه منابع انسانی در نوآوری معلمان در اداره آموزش و پرورش
فاطمه گرامی پور ، مارال امجدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 63-76
5 شناسایی الزامات فنی، حقوقی و بازاریابی ورود به بازار محصولات کشاورزی اوراسیا (موردمطالعه: محصول خرما)
ملیحه تقی زاده شول، ملیحه سیاوشی، اسماعیل کهنمویی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 77-94
6 تأثیر هوش هیجانی و هوش شناختی رهبری بر عملکرد کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش
حمیدرضا وزیری گهر، محمود سمیعی نصر، ایلناز اسدپور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 95-115
7 بررسی تأثیر تعهد سازمانی و سبک مدیریت مدیران بر تمایل به یادگیری اعضای سازمان (مطالعه موردی: معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران)
زهره جباری مقدم، ملیحه قناعت جو، مریم زندی ، زهرا قدسی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 116-131
8 بررسی نقش میانجی اخلاق کاری در رابطه با ارتباط تعهد کاری و عملکرد کارکنان شهرداری منطقه یک بندرعباس
علیرضا گنجی پور سراحی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 132-152