دوره 9، شماره 2، تابستان 02

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانمقالهشماره صفحه
1 بررسی رابطه سقف شیشه‌ای و سکوت سازمانی کارکنان زن با نقش میانجی تعهد سازمانی در دانشگاه‌های آزاد استان گلستان
سمیه سنچولی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-15
2 بررسی رابطه مدیریت زنجیره تأمین با عملکرد فروش شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علمی فناوری پردیس
میترا اسم خانی آده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 16-29
3 شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار دانشگاه کارآفرین (مطالعه موردی: مرکز علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد)
سیدعباس ابراهیمی، محمد زاغیان، محمدنادر کوهستانی قرائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 30-60
4 شناسایی عوامل موثر بر صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران دانشگاه علمی-کاربردی به عنوان دانشگاه کارآفرین
حسن فراتی، محمدنادر کوهستانی قرائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 61-78
5 ارزیابی عوامل مرتبط بین رضایت‌مندی مشتریان و تصویر سازمانی شرکت‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیک
مهسا طهماسبی قرابی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 79-99
6 ارائه مدل موانع پیاده سازی بانکداری الکترونیکی با استفاده از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری مطالعه موردی: بانک صادرات
سمیه خسروانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 100-118
7 سنجش نگرش کارکنان نسبت به مدیریت منابع انسانی الکترونیک
مطهره سارانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 119-127
8 رابطه اخلاق کاری با تعهد کاری و عملکرد سازمانی کارکنان شهرداری منطقه یک بندرعباس
زینب سپاه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 128-135
9 طراحی ساختار سازمانهای تحقیق وتوسعه با رویکرد مدیریت دانش
مرضیه شهرکی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 136-144
10 بررسی رابطه لختی سازمانی و نوآوری مدل کسب‌وکار با نقش تعدیلگر دوسوتوانی فناوری اطلاعات در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نرم‌افزاری در صنعت فناوری اطلاعات
مهدی ابراهیمی، حسین کورشی زائر، سمیرا محمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 145-161
11 راهبردهای بازاریابی دیجیتال و تأثیر آن بر الگوی خرید بیمه های زندگی
راحله سادات میرمحمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 162-180
12 تبیین رابطه فرهنگ سازمانی و سلامت سازمانی با توسعه حرفه اي معلمان ابتدایی شهر فین
علی رادنیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 181-190
13 تحلیل روند رشد و توسعه کسب و کارهای هوشمند در سطح جهان و مقایسه آن با کسب و کارهای سنتی
آناهیتا سادات علوی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 191-201
14 تأثیر استراتژی نوآوری سبز بر ارزش برند با توجه به نقش قابلیت بازاریابی و شدت تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی
رحمت خرمالی، سعید سعیدا اردکانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 202-217
15 مطالعه توسعه پایدار گردشگری بر مبنای موزه‌ ها، ژئوتوریسم و اقتصاد
ماریا آذری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 218-229
16 بررسی رابطه‌ی بین ابعاد کیفیت زندگی کاری معلمان ابتدایی با عملکرد آن‌ها
حسن میرزائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 230-241