مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه

 • علوم سیاسی، حقوق و فقه

  ISSN Online: 2476-4469
  ISSN Print: 2538-2039

  علوم سیاسی

  • فلسفه سیاست
  • سیاست تطبیقی
  • جامعه‌شناسی سیاسی
  • سیاستگذاری عمومی
  • مطالعات منطقه‌ای
  • روابط بین‌الملل
  • تاریخ تحولات سیاسی

   

  حقوق و فقه

  • حقوق خصوصی
  • حقوق مدنی
  • حقوق اموال
  • حقوق تجارت
  • حقوق جزا
  • حقوق جزای داخلی
  • حقوق جزای اختصاصی
  • حقوق جزای خارجی
  • علوم مُعین
  • علوم جرم یابی
  • علوم جرم شناسی
  • کیفرشناسی
  • حقوق عمومی
  • حقوق اساسی
  • حقوق اداری
  • آئین دادرسی
  • حقوق ثبت
  • حقوق کار
  • حقوق بانکی
  • حقوق بیمه
  • حقوق بین الملل
  • حقوق بین الملل عمومی
  • حقوق بین الملل خصوصی
  • حقوق تجارت بین الملل
  • حقوق آمیخته ( آمیخته با سایر علوم )
  • حقوق اسلامی ( فقه اسلامی)
  • اصول فقه
  • متون فقه
  • قواعد فقه
  • و مباحث مرتبط دیگر

 • علوم سیاسی، حقوق و فقه

  ISSN Online: 2476-4469
  ISSN Print: 2538-2039

  سردبیر

  علی حیدری نیا، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه زاهدان، ایران.

   

  اعضای هیئت تحریریه

  دکتر سید محمدرضا موسوی فرد، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران.

  دکتر زینب عصمتی، دکتری حقوق عمومی، دانشگاه تهران، ایران.

  دکتر فاطمه محمدی، دکتری روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران.

  دکتر فخرالدین سلطانی، استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران.

  دکتر عبدالامیر جرفی، استادیار علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران.

  دکتر میرابراهیم صدیق، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران.

  دکتر آیت اله پرویزی فرد، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور، ایران.

  دکتر جمیل حسن پور، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، ایران.

  دکتر حسین منوری، استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، ایران.

  دکتر جلال جعفری، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد، ایران.

  دکتر داود کرمی، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران.

  دکتر مهدی جوهری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز، ایران.

  دکتر جواد صالحی، دکتری حقوق بین الملل عمومی، استادیار دانشگاه پیام نور کرمان، ایران.

  دکتر گارینه کشیشیان سیرکی، دکتری علوم سیاسی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ایران.

  دکتر غفار زارعی، دکتری علوم سیاسی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، لامرد، ایران.

  دکتر مصطفی سراجی، عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس، ایران.

  دکتر محمدرضا حیدریان، دانشجوی دکتری فقه و حقوق حوزه علمیه قم، مدرس دانشگاه پیام نور وزوان، ایران.

  دکتر حمید شاکری، دکتری حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور شیراز، ایران.

  دکتر سید زکریا محمودی رجا، دکتری علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران.

  دکتر زهرا قاسمی، دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، اصفهان، ایران.

  دکتر فاطمه محمدی، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

  حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی آل بویه استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران.

  دکتر هادی گیاه پور، دکتری فقه و مبانی حقوق، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران.

  دکتر محمدسعید شفیعی، دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران.

  دکتر سید محسن آزیز، عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه دولتی حکیم سبزواری، ایران.

  دکتر محمدمهدی صالحی، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران.

  میثم موسی زاده، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، ایران.

  عارف بشیری، دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران، ایران.

  حمیدرضا نورمحمدی، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران.

  سعید خسروی، دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ایران.

  مارال دربندی تنکابنی، دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ایران.

  مریم احمدی، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ایران.

  قاسم مرادی، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران.

  بهزاد جودکی، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شیراز، ایران.

  جعفر حیدرقلی زاده، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، ایران.

  محمد سجاد شیرودی، دانشجوی دکتری علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه تهران، پردیس ارس، ایران.

  نرجس قادری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، ایران.

  دکتر حسین فروغی نیا، استادیار حقوق بین الملل، موسسه آموزش عالی فروردین قائمشهر، ایران.

 • علوم سیاسی، حقوق و فقه

  ISSN Online: 2476-4469
  ISSN Print: 2538-2039

 • علوم سیاسی، حقوق و فقه

  ISSN Online: 2476-4469
  ISSN Print: 2538-2039

  این نشریه در پایگاه های زیر نمایه شده است:
  nlai

  civilica

  ricest.ac.ir

  noormags

  sjifactor