دوره 3، شماره 3، پاییز 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

 شخصیت سازی یا هویت سازی در ایران معاصر

 صدیقه سلمان

1-9
2

بررسی رابطه بین سبکهای تفکر با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مقطع اوّل متوسطه در بین مناطق دوگانه آموزشی شهر ارومیه طی سال تحصیلی 96-95

 امیر همتی، عسگر دهقانی صوفی، نیره سیادتیان حاصل قوبی افشار

10-21
3

اثر بخشی الگوهای ارتباطی برشادکامی والدین دانش آموزان

 سیده فاطمه موسوی، مرضیه رضوی، زهرا غلامی

22-33
4

القای خلق با استفاده از سیستم بین المللی تصاویر عاطفی

 فاطمه سلطانی، الهام فروزنده 

34-41
5

مقایسه اثربخشی روش تدریس فعال و سنتی بر ابعاد یادگیری دانش آموزان پايه ششم ابتدایی شهرستان آمل در سال تحصيلي 96-1395

 عباس بزرگ زاده، فیروزه حاجی پور، مجید پژومان، فاطمه نظری

42-52
6

پیش­ بینی اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدایی دانش آموزان سال ششم ابتدایی شهر هشتبندی

 عزیز اله سهرابی

53-60
7

مطالعه جامعه شناختي جايگاه آموزه هاي قرآني در مناسبات خانواده و زناشويي زوجین شهر جهرم

 محمدعلی حقدل

61-75
8

تحلیل محتوای کتاب­های درسی دوره متوسطه از نظر میزان توجه به مسایل سیاسی در شهرستان آمل در سال تحصیلی 1395-1396

علیرضا عصاره، حسین لطفی، رضا پاشا، مجید پژومان

76-95
9

بررسی موانع استفاده از فن آوری اطلاعات ازدیدگاه معلمان در مدارس متوسطه اول شهرستان آمل

 غلامعلی احمدی، حسین لطفی، محترم کیاقادی، رضا پاشا

96-116
10

بررسی اضطراب امتحان در دانش آموزان ابتدایی بر حسب سبک دلبستگی به تفکیک جنسیت

 عزیز اله سهرابی

117-125
11

واکاوی گذاره‌های روانشناختی خستگی ذهنی در محیط کار

 علی قدیمی، لیلا پیری، کبری سبزعلی یمقانی

126-136
12

سهم اینترنت در پیشرفت یا عدم پیشرفت دانش آموزان

 زهره ملک

137-150
13

بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و سلامت سازمانی مدارس متوسطه اول استان کهگیلویه و بویراحمد در سال تحصیلی 94-95

 رضا ساکی، صادق نصری، علی رحمانی

151-168
14

بررسی تاثیر آگاهي مديران آموزش و پرورش بر موفقیت آنها

 محمد تقی محمودی، آیت الله کاظمی، علی اکبر آمیغی

169-184
15

بررسی رابطه سبك­هاي رهبري مديران با خلاقيت در معلمان مدارس دخترانه ابتدايی شهر شهرکرد

 محمد تقی محمودی، بابک سامانی، اکرم همتیان

185-194