دوره 4، شماره 3، پاییز 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

الگوی تعاملات ارتباط بین سلامت روان مادران با سبک فرزند پروری آنان

نرگس عطاران، مهدی رضا سرافراز

1-12 [purchase_link id=”6279″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

نقص‌های شناختی در اختلال بیش‌فعالی- نقص‌توجه

مرضیه هاشمی

13-21 [purchase_link id=”6281″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر طلاق عاطفی زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دل آرام شهر قائمیه

خدیجه زارع، تورج دالکی

22-30 [purchase_link id=”6283″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

اختلال نافرمانی مقابله‌ای با تأکید بر نظریه ذهن

مریم اطمینان

31-42 [purchase_link id=”6285″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی دبیران با مهارت‌های ارتباطی و خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران

ایراندخت فیاض، حمیده ابویی مهریزی

43-51 [purchase_link id=”6287″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

تأثیر گروه درمانی شناختی رفتاری بر رضایت زناشویی زنان مبتلا به سرطان پستان

راحيل بهادري

52-58 [purchase_link id=”6289″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بررسی رفتارهای رهبری همبسته بر اجتماعی شدن سازمانی و فرهنگ‌سازمانی در کارکنان سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی

روح اله شاکریان، رویا افراسیابی

59-75 [purchase_link id=”6291″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

ارزیابی مؤلفه‌ی حس مکان از منظر روانشناسی محیط در معماری بازار (نمونه مورد مطالعه: بازار تهران)

حسن اصانلو، مهرگان ابشوری

76-98 [purchase_link id=”6293″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بررسی مبانی نظری ارزشیابی در فرایند تدریس

زهرا ولی‌پور، علیا افضلی، کلثوم احمدی

99-115 [purchase_link id=”6295″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

مقایسۀ اجمالی انواع یادگیری طوطی­وار و معنادار از دیدگاه شناختی آزوبل و روان­شناسی انسان­گرایانۀ راجرز

مریم سادات مشعشعی، لیلی مسگرزاده اقدم

116-132 [purchase_link id=”6297″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

تأثیر آموزش مهارت­های زندگی بر تنظیم  شناختی هیجان دانش­آموزان دختر دوره دوم متوسطه

نعیمه بزمی، سارا رحیمی نژاد، هستی اصلانی فر، حمیده کربلائی علی تبریزی، الهام نقاش‌زاده

133-145 [purchase_link id=”6299″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بررسی موانع اجرای روش‌های فعال تدریس (بازدیدهای علمی) در مدارس از دیدگاه دبیران استان مازندران

محترم رمضانی، مهرناز فیض زاده، خدیجه نوروزی

146-165 [purchase_link id=”6301″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

اجتماع درمان‌مدار: ضرورت‌ها، مزایا، معایب و راهکارها

فرشته احمدپور، محمدرضا بلیاد

166-174 [purchase_link id=”6303″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

ارزشیابی خصوصیات شخصیتی افراد سیگاری و غیر سیگاری بر اساس الگوی پنج عاملی شخصیت

مریم پرسا، ایرج اکبری

175-185 [purchase_link id=”6305″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]