دوره 5، شماره 4، زمستان 98

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

تأثیر اعتیاد والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

سمانه خالدیان

1-10 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بررسی نقش خانواده در افت تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی

فرزاد قره داغی

11-23 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

آموزش مسائل جنسی بر کودکان ابتدایی

 زهرا معزی

24-36 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

نقد قرآن بر حدود شناسایی و واقع‌نمایی منابع معرفت‌شناسی اگزیستانسیالیسم

قربانعلی یعقوب زاده ملکسری، علیرضا فقیهی، هاشم رضایی

37-49 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

تأثیر سبک رهبری معنوی مدیران بر سلامت روانی کارکنان(مطالعه موردی: گروه کلید (ksykg))

کبری سبزعلی یمقانی

50-62 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

فرهنگ یادگیری و رابطه آن با خود-کارآمدی شخصی و جمعی معلمان

اسماء سیاسر، افسانه حسن‌پور، مرتضی غلامیان

63-75 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

نگاهی به عوامل مرتبط با کارایی و صلاحیت حرفه‌ای معلمان

محمد شریف پهله، مهنوش عابدینی

76-87 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بررسی رابطه بین کمال‌گرایی و تعلل ورزی تحصیلی با تفکر انتقادی در بین دانشجو معلمان دختر شهر خوی

نازیلا خطیب زنجانی، حسین حمزه زاده

88-100 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بررسی نقش سطح اجتماعی اقتصادی در انگیزه تحصیلی دانش آموزان

مرضیه زمانی، مهنوش عابدینی

101-111 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

مدل مداخلات تاخیر ازدواج دختران بالای 30 سال

فاطمه محرمی، روشنک خدابخش پیرکلانی، مرتضی گوهری پور

112-124 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

مدل‌سازی رابطه بین هوش معنوی با کارایی متناسب با متغیر میانجی سبک زندگی در بین کارمندان سازمان

هادی عبدالله تبار

125-130 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

اثربخشی آموزش مدیریت استرس به تکنیک فراشناخت به مادران بر افزایش خود کارآمدی دانش آموزان و بهبود روابط والد -فرزند …

محمد قباد صفت، محمود شیرازی

131-146 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

میزان تأثیرپذیری پیشگیری از جرم بر مبنای مشاوره آموزش و پرورش (مطالعه موردی: دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه)

هادی عبدالله تبار

147-152 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]