دوره 6، شماره 1، بهار 99

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی رابطه بين ویژگی‌های شخصيتی مادر با انگيزش پيشرفت و تأثیر آن بر عملكرد تحصيلی دانش آموزان دختر مقطع ابتدايی ناحيه 2 شهرستان زاهدان
سمیه گلشاهی رودبنه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-12
2 کنترل خشم و غضب بر اساس آیات و روایات
خدیجه احمدی باصیری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 13-21
3 نقش ویژگی‌های جمعیت شناختی بر رفتار غیراخلاقی حسابداران و ابعاد روان‌شناختی در خلال ایجاد حساب‌های اجتماعی
علی ‌اکبر ارجمند نیا، سارا اعتمادی عیدگاهی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 22-35
4 تاثیر رویکرد درس پژوهی معلم بر تفکر انتقادی و راهبردهای فراشناختی دانش‌آموزان
مهلا حیدری صادق، عبدالوهاب پورقاز، ابوسعید داورپناه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 36-47
5 بررسی رابطه بين سبك مدیریت کلاس درس معلمان با خودشکوفایی دانش آموزان پسر پایه یازدهم منطقه انزل شهرستان اروميه
امیر همتی، مهرداد خاکزاد بناب، نرگس عابدینی، محمد تنهای قولنجی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 48-58
6 مقایسه عملکرد مدارس هوشمند و مدارس عادی بر عملکرد نوآورانه دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر اصفهان
زينب رحيمی خوراسگانی، زينب وفايی، مريم غفاری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 59-62
7 اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر شادکامی، بهبود حافظه آشکار و کیفیت خواب در سالمندان شهر شیراز
قاسم وزیری، فریبا تابع بردبار، معصومه اسماعیلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 63-82
8 پیش‌بینی پرخاشگری بر اساس انسجام خانواده در دانش آموزان دختر متوسطه اول پایه نهم شهرستان کهنوج
لیلا عمرانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 83-90
9 بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه دبیرستان‌های دولتی شهر خرم‌آباد
فرزانه ولی نژاد، کبری مرادی، مهرداد اکبری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 91-103
10 بررسی رابطه علی خودمتمایزسازی و کیفیت زندگی زناشویی با میانجی‌گری هوش هیجانی در کارمندان متأهل آموزش و پرورش شهرستان کهنوج
لیلا سعیدی نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 104-126
11 اخلاق حرفه ای معلم
بلال مرادویسی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 127-133
12 بررسی تأثیر علم فرا شناختی در پیش‌بینی شدت مشکلات بین فردی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهرستان لردگان
علی سینا قهرمان نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 134-146