دوره 6، شماره 1، بهار 99

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

بررسی رابطه بين ویژگی‌های شخصيتي مادر با انگيزش پيشرفت و تأثیر آن بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي ناحيه 2 شهرستان زاهدان

سمیه گلشاهی رودبنه

1-12 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

کنترل خشم و غضب بر اساس آیات و روایات

خدیجه احمدی باصیری

13-21 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

نقش ویژگی‌های جمعیت شناختی بر رفتار غیراخلاقی حسابداران و ابعاد روان‌شناختی در خلال ایجاد حساب‌های اجتماعی

علی ‌اکبر ارجمند نیا، سارا اعتمادی عیدگاهی

22-35 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

تاثیر رویکرد درس پژوهی معلم بر تفکر انتقادی و راهبردهای فراشناختی دانش‌آموزان

مهلا حیدری صادق، عبدالوهاب پورقاز، ابوسعید داورپناه

36-47 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بررسي رابطه بين سبك مدیریت کلاس درس معلمان با خودشکوفایی دانش آموزان پسر پایه یازدهم منطقه انزل شهرستان اروميه

امیر همتی، مهرداد خاکزاد بناب، نرگس عابدینی، محمد تنهای قولنجی

48-58 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

مقایسه عملکرد مدارس هوشمند و مدارس عادی بر عملکرد نوآورانه دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر اصفهان

زينب رحيمي خوراسگانی، زينب وفايي، مريم غفاري

59-62 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر شادکامی، بهبود حافظه آشکار و کیفیت خواب در سالمندان شهر شیراز

قاسم وزیری، فریبا تابع بردبار، معصومه اسماعیلی

63-82 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

پیش‌بینی پرخاشگری بر اساس انسجام خانواده در دانش آموزان دختر متوسطه اول پایه نهم شهرستان کهنوج

لیلا عمرانی

83-90 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه دبیرستان‌های دولتی شهر خرم‌آباد

فرزانه ولی نژاد، کبری مرادی، مهرداد اکبری

91-103 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بررسی رابطه علی خودمتمایزسازی و کیفیت زندگی زناشویی با میانجی‌گری هوش هیجانی در کارمندان متأهل آموزش و پرورش شهرستان کهنوج

لیلا سعیدی نژاد

104-126 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

اخلاق حرفه ای معلم

بلال مرادویسی

127-133 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]