دوره 6، شماره 3، پاییز 99

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

شناسایی عوامل موثر بر بهبود بدفهمی‌های ریاضی پایه دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه شهر لردگان

کبری یوسفی

1-7 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

مقايسه پیامدهای رفتاري-هيجاني و سلامت رواني در نوجوانان داراي موبايل اندرويد، غير اندرويد و بدون موبايل با کنترل وضعیت اقتصادی آنها در شهرستان بهمئی

مجتبی باقریان

8-26 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

بررسی رابطه کمال گرایی والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان کوهرنگ

ماندانا درخشان

27-31 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

تأثیر نقاشی درمانی بر کاهش اضطراب دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان کوهرنگ

فاطمه حیدرپور دستگردی

32-37 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

تبیین تعلیم وتربیت اسلامی و دلالت های آن بر بر نامه درسی

رسول صفرزایی، حسین مومنی مهمویی

38-47 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

اثربخشی آموزش ارزش‌های زندگی بر تعارضات زناشویی و بهزیستی روانشناختی زنان دارای نارضایتی زناشویی شهرستان نایین

فاطمه‌سادات طباطبائی‌نژاد، محبوبه اسلامی 

48-62 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

فلسفه تربیتی دموکراتیک در ایران و دلالت‌های آن برای برنامه درسی دوره متوسطه

رسول صفرزایی، حسین مومنی مهمویی

63-81 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

شناخت و راه کارهای اختلال نارسایی توجه (بیش فعالی ADHD) در کودکان پیش‌دبستانی

اکرم رشیدی

82-92 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

واکاوی نظریه ویگوتسکی و دلالت های آن در برنامه درسی آموزش عالی

علی رزم آرا، حسین مؤمنی مهموئی

93-107 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

رابطه باورهای دینی با کمال گرایی و بهزيستي روانشناختي دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد

مژده سادات طباطبایی، حسین مومنی مهموئی

108-117 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

مطالعه موردی روش تدریس معکوس در کلاس مجازی

ماهان عطار، سیما غفاری

118-128 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]