دوره 6، شماره 3، پاییز 99

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 شناسایی عوامل موثر بر بهبود بدفهمی‌های ریاضی پایه دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه شهر لردگان
کبری یوسفی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-7
2 مقايسه پیامدهای رفتاری-هيجانی و سلامت روانی در نوجوانان دارای موبايل اندرويد، غير اندرويد و بدون موبايل با کنترل وضعیت اقتصادی آنها در شهرستان بهمئی
مجتبی باقریان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 8-26
3 بررسی رابطه کمال گرایی والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان کوهرنگ
ماندانا درخشان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 27-31
4 تأثیر نقاشی درمانی بر کاهش اضطراب دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان کوهرنگ
فاطمه حیدرپور دستگردی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 32-37
5 تبیین تعلیم و تربیت اسلامی و دلالت های آن بر بر نامه درسی
رسول صفرزایی، حسین مومنی مهمویی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 38-47
6 اثربخشی آموزش ارزش‌های زندگی بر تعارضات زناشویی و بهزیستی روانشناختی زنان دارای نارضایتی زناشویی شهرستان نایین
فاطمه‌سادات طباطبائی‌نژاد، محبوبه اسلامی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 48-62
7 فلسفه تربیتی دموکراتیک در ایران و دلالت‌های آن برای برنامه درسی دوره متوسطه
رسول صفرزایی، حسین مومنی مهمویی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 63-81
8 شناخت و راه کارهای اختلال نارسایی توجه (بیش فعالی ADHD) در کودکان پیش‌دبستانی
اکرم رشیدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 82-92
9 واکاوی نظریه ویگوتسکی و دلالت های آن در برنامه درسی آموزش عالی
علی رزم آرا، حسین مؤمنی مهموئی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 93-107
10 رابطه باورهای دینی با کمال گرایی و بهزيستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد
مژده سادات طباطبایی، حسین مومنی مهموئی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 108-117
11 مطالعه موردی روش تدریس معکوس در کلاس مجازی
ماهان عطار، سیما غفاری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 118-128
12 بررسی رابطه سبک رهبری با وظیفه عاطفی معلمان منطقه فلارد
بیت الله اکبری میشانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 129-144
13 اثربخشی آموزش جرئت ورزی بر پرخاشگری، ابراز وجود و خودکارآمدی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان باغملک در سال 98-97
نصرالله زنگنه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 145-162
14 بررسی نقش هنجارذهنی(فشار اجتماعی) در ایجاد نگرش مثبت در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات
لادن دارابی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 163-170
15 بررسی رابطه ذهن آگاهی به عنوان چارچوب متعادل ذهنی به شیوه غیرقضاوتی(هدف محور) بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
حسین طالبی، فاطمه میرزائی، طیبه رستاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 171-177