دوره 7، شماره 3، پاییز 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 مدل تحلیل جریان آموزش، هوش هیجانی و انگیزش با موفقیت آموزش مجازی مبتنی بر بازی‌های رایانه‌ای با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: مدارس مقاطع ابتدایی و دبیرستان شهر صدرا)
حسن رهگذر، مرجان آبادیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-9
2 بررسی تأثیر رهبری تحول‌گرا بر فرایند آموزش و نوآوری یادگیری با نقش میانجی مدیریت دانش (مطالعه موردی: مؤسسات آموزش عالی شهر شیراز)
حسن رهگذر، سعیده رهبر چمشیری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 10-18
3 تحلیل محتوای کتاب فارسی پایه دوم دبستان بر اساس هوش‌های چندگانه گاردنر
فاطمه فرشادی، نسرین فرشادی، نگین فرشادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 19-25
4 تأثیر بازی‌های آوازی (ریتمیک) بر شکل‌گیری مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های حسی و حرکتی کودکان پیش‌دبستانی
فاطمه کرامتی اصل
دانلود رایگان مقاله و مقالات 26-56
5 بررسی مقایسه‌ای اختلالات افسردگی، پرخاشگری، حساسیت بین فردی، شکایات جسمانی بین رشته و پایه تحصیلی (موردمطالعه: دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان شاهرود)
بنفشه طاهری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 57-71
6 بررسی شیوه‌های آموزش زیست‌محیطی به کودکان
ابراهیم زبردست، سپیده خادمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 72-81
7 بررسی مؤلفه‌ها و مفهوم تربیت اخلاقی به‌منظور ارائه الگوی تربیت اخلاقی
یاسر محمدی مصیری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 82-101
8 تأثیر آموزش کاربران کتابخانه‌ها بر افزایش مهارت‌های بازیابی اطلاعات با توجه به نقش میانجی ادراک خودکارآمدی
صدیقه سیاه سرانی صلاح الدین کلا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 102-114
9 پیش‌بینی هم‌فکری و دلسوزی با بیمار بر اساس رابطه با خدا و فضیلت سازمانی پرستاران در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی خرم‌آباد
مریم زیار، عمران کیانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 115-136
10 بررسی اثرگذاری نقاشی درمانی بر کاهش افسردگی دانش آموزان مقطع ابتدایی بخش فلارد
محدثه بابااحمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 137-144
11 اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت، بر اضطراب اجتماعی، سازگاری اجتماعی و مهارتهای ارتباطی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر اهواز
بهنام مکوندی، علی نیسی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 145-169
12 بررسی رابطه کم میلی جنسی با سبک دلبستگی و الکسی تایمیا در زنان شهر اصفهان
مریم قربانی، ریحانه تجدد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 170-179
13 بررسی روش‌های ارزیابی افراد تیزهوش و مسائل سنجش آن
زهرا سادات طباطبائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 180-191