دوره 7، شماره 4، زمستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی نگرش کاری کارکنان (مورد مطالعه: شهرداری تهران)
رضا وهاب
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-10
2 پیش‌بینی عملکرد شغلی بر اساس رفتار شهروندی و سلامت عمومی سازمان مدیران آموزشی مدارس
راضیه خرم منش
دانلود رایگان مقاله و مقالات 11-19
3 بررسی تأثیر مؤلفه‌های توانمندسازی روانشناختی بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه شهرداری تهران)
رضا وهاب
دانلود رایگان مقاله و مقالات 20-28
4 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر طرحواره‌های هیجانی بیماران دارای اختلال شخصیت مرزی
هدیه باباخان زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 29-34
5 رابطۀ سبک های فرزند پروری با گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان
فرح ناز پورمظاهری، علی قلی زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 35-49
6 تأثیر طلاق والدین بر آموزش و یادگیری دانش آموزان
اکرم رشیدی، فاطمه سادات حسینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 50-64
7 نقش بازی‌های آموزشی بر تقویت مهارت‌های ارتباطی فردی و گروهی و مسئولیت‌پذیری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر زاهدان
عیسی رضایی، ادهم سابک زهی، هادی شهنواز، سمیه رئیسی، حنیف بلوچی هجر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 65-74
8 نقش فعالیت‌های چاپ و نشر سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در ایجاد مشارکت و پایبندی بر اصول شهروندی از دیدگاه مدیران شهرداری
محمد توسلی، احمد علی فروغی ابری، مجتبی شاهنوشی فروشانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 75-82
9 بررسی رابطه جو سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی غرب کشور
لیلا دوستی، محمدرضا فارسی نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 83-92
10 نقش مدرسه و معلمان در تربیت دینی دانش آموزان
کبری وخشوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 93-103
11 چالش‌ها و فرصت‌های یادگیری ترکیبی در عصر کرونا از دیدگاه دبیران شهر اصفهان
بهناز جوزی نجف آبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 104-124
12 مغز پسین، مغز میانی، مغز پیشین و رابطه آن‌ها با رفتار
یگانه حسین آبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 125-136
13 اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر باورهای غیرمنطقی زوجین دارای تعارضات زناشویی
اعظم هدایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 137-144
14 اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده بیماران مبتلا به کرونا
شهرزاد یزدانی احمدآبادی، محسن ملامهدی ماهونک
دانلود رایگان مقاله و مقالات 145-150
15 اثربخشی طرح‌واره درمانی بر تاب‌آوری مادران دارای کودکان اضطرابی
فاطمه آرتامنش، آیدا عادلی راد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 151-157
16 اثربخشی طرح‌واره درمانی بر مهارت حل تعارض زوجین متقاضی طلاق
مروارید رستگار کوچکسرایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 158-163
17 رابطه ویژگی‌های تیپ شخصیتی B و A مدیران بر مدل‌های تصمیم‌گیری آن‌ها (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی قم)
شیوا پارسامنش، سمانه سعادتی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 164-182
18 اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کنترل عواطف، کیفیت زندگی زناشویی سازگاری زوجین متعارض شهر کرمانشاه
فرشته عزیزی، مختار عارفی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 183-203
19 راهکارهای بهبود بخشی در آموزش عالی ایران
زینب توکلیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 204-218
20 بررسی و پیش‌بینی رفتارهای پرخطر در نوجوانان بر اساس عملکرد، آسیب‌شناسی و انسجام خانواده (مطالعه موردی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر سبزوار در سال 1400-1399)
مریم بداغ آبادی، مهدی برغمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 219-240
21 بررسی تأثیرگذاری هوش هیجانی بر کارایی سازمانی با نقش میانجی خودارزیابی کارکنان در شهرداری تهران
سید ابوالفضل داودی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 241-250
22 تعیین نقش واسطه‌ای کیفیت زندگی در رابطه بین اضطراب و سلامت روان در مبتلایان به کووید ۱۹
مریم بداغ آبادی، مهدی برغمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 251-269
23 بررسی عوامل افت تحصیلی در مدارس دوره ی متوسطه دوم
نسرین چالیک
دانلود رایگان مقاله و مقالات 270-279
24 بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی در مدارس دوره ی دوم متوسطه
فاطمه بیت سیاح
دانلود رایگان مقاله و مقالات 280-289
25 کاربرد فناوری شبیه‌سازی در آموزش دانش‌آموزان
مجتبی سرگزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 290-305