دوره 8، شماره 3، پاییز 01

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده شماره صفحه
1 بررسی ارتباط بین شایستگی ادراک‌شده با اضطراب مدرسه دانش آموزان پایه ششم شهر یزد
مژگان مسعودی زاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-18
2 اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر سرسختی روانشناختی دانش آموزان مبتلا به اختلال بیش فعال
سمیرا اولادیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 19-24
3 اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر شفقت بر بخشش و نشخوار ذهنی زنان مبتلا به آسیب‌دیدگی از بی‌وفایی زناشویی
سمیه حداد رنجبر، نیلوفر زارعی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 25-44
4 تأثیر آموزش سبك زندگی بر بهزيستی معنوی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی قزوین
پرویز شریفی درآمدی، علی اسماعیل‌زاده، سمیه محرابی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 45-60
5 نقش و اهمیت فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی بر افزایش رشد و خلاقیت حرفه ای دبیران مقطع متوسطه
فاطمه عباسی فر، مهناز رشیدی، زهرا میرزائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 61-98
6 بررسی معایب و مزایای کلاس‌های چندپایه
فاطمه چنانی، غزال عبیات، مریم عالی پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 99-114
7 اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر اضطراب اجتماعی نوجوانان افسرده
نگار معمارپور آسیابان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 115-120
8 چالش‌های آموزش مجازی برای والدین و معلمان و دانش‌آموزان
فاطمه چنانی، ناهید جلیزی، مرضیه بارانی بره
دانلود رایگان مقاله و مقالات 121-139
9 الگوی روابط درک از محیط یادگیری کلاس و سرزندگی تحصیلی با نقش واسطه گری انگیزش درسی در دانش‌آموزان متوسطه خرم آباد
فتانه نجم سهیلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 140-157
10 اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر نشخوار فکری نوجوانان دارای والد اختلال شخصیت وسواسی جبری شهرستان یزد
محسن سعید منش، فاطمه حاجی خلیلی، مهدیه عزیزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 158-168
11 واکاوی نظریه سازنده‌گرایی اجتماعی و دلالت‌های آن در تعلیم و تربیت
فریدون یزدانی، جلیل فرنگی پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 169-180
12 تأثیر طلاق بر رشد عاطفی کودکان ۷تا۱۲سال
فاطمه چنانی، سمانه رحمانی، مریم کورکور، فاطمه شعاعی مفرد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 181-188
13 تحلیل محتوای کتب علوم دوره ابتدایی از نظر میزان توجه بر نظریه هوش سه وجهی استرنبرگ
مهدیه حیدری مفرد، آسیه حیدری مفرد، فرشته صدقی، مینا یاقوتی، رضا شیرازی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 189-197
14 آسيب شناسی اخلاق حرفه ای معلمان
نوید حسنپور آزاد، جعفر آقاپور، محمد تقی بنابی پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 198-228
15 فناوری های نوین آموزشی و پرورشی و تأثیرات آن بر یادگیری دانش آموزان
بدریه صحرانورد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 229-239
16 آموزش و پرورش، چالش ها و مشكلات و توسعه پايدار
نوید حسنپور آزاد، اکبر خان زاده بالکان لو، امیرحسین عبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 240-253
17 جایگاه روانشناسی جنایی در فرایند دادرسی کیفری ایران و اسناد بین المللی با نگاهی به حقوق کودکان
شهرام روشندل
دانلود رایگان مقاله و مقالات 254-275