دوره 8، شماره 3، پاییز 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی ارتباط بین شایستگی ادراک‌شده با اضطراب مدرسه دانش آموزان پایه ششم شهر یزد
مژگان مسعودی زاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-18
2 اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر سرسختی روانشناختی دانش آموزان مبتلا به اختلال بیش فعال
سمیرا اولادیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 19-24
3 اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر شفقت بر بخشش و نشخوار ذهنی زنان مبتلا به آسیب‌دیدگی از بی‌وفایی زناشویی
سمیه حداد رنجبر، نیلوفر زارعی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 25-44
4 تأثیر آموزش سبك زندگی بر بهزيستی معنوی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی قزوین
پرویز شریفی درآمدی، علی اسماعیل‌زاده، سمیه محرابی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 45-60
5 نقش و اهمیت فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی بر افزایش رشد و خلاقیت حرفه ای دبیران مقطع متوسطه
فاطمه عباسی فر، مهناز رشیدی، زهرا میرزائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 61-98