دوره 8، شماره 4، زمستان 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی رابطه سبک‌های دل‌بستگی با پدیده بولینگ در دانش آموزان پسر منطقه 11 آموزش و پرورش شهر تهران
مهناز استکی، سیده زهرا هدائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-21
2 آسيب شناسي فضای مجازی و نقش آن بر تعليم و تربيت رسمی از منظر آيات و روايات معصومين(ع)
ريحانه زارع بيدكی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 22-48
3 اهمیت طراحی آموزشی در آموزش ریاضی ابتدایی
علیمحمد فلاح اندواری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 49-56
4 راهکارهایی حل اختلال در وارونه نویسی و قرینه‌نویسی دانش‌آموز
فاطمه چنانی، سمانه عطایی‌نیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 57-64
5 تحلیل محتوای ارتباطی بین متن نوشتاری و تصاویر کتاب قرآن پایه دوم ابتدایی
فاطمه جمالی، رضا شیرازی، زهره دیلم، الهام کردکتولی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 65-69
6 بررسی رابطه خودانگاره و انگیزش تحصیلی با مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان میرجاوه
رحیمه محب‎زایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 70-79
7 تحلیل محتوای کتاب علوم چهارم ابتدایی به روش هماهنگی متن و تصویر
فاطمه ساوری، رضا شیرازی، زهرا وکیلی، رقیه بسطامی، فاطمه میرپور، فاطمه زیادلو
دانلود رایگان مقاله و مقالات 80-88
8 تحلیل محتوای ارتباطی بین اهداف کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی با طبقه بندی بلوم
سمیرا خاتمی، رضا شیرازی، سمیه شکری، مهسا بزرگر، مهدیس بزرگر، معصومه منتظری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 89-100
9 اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر نشخوار فکری نوجوانان دارای والد اختلال شخصیت وسواسی جبری شهرستان یزد
محسن سعید منش، فاطمه حاجی خلیلی، مهدیه عزیزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 101-111
10 بررسی تأثیر قصه‌گویی بر هوش و زبان گفتاری کودکان اتیسم
کوثر حسین زاده، کوثرگشتیل، زهرا جلالی، سپیده شب باز
دانلود رایگان مقاله و مقالات 112-122
11 تحلیل کتاب علوم سوم ابتدایی (ارتباط تصویر با متن نوشتاری)
رضا شیرازی، فاطمه قاسمی، سامیه نظری، سیدابوالفضل شیخ
دانلود رایگان مقاله و مقالات 123-136
12 تأثیر دوران مجازی بر روند درسی و شیوه یادگیری و روانی دانش‌آموزان کلاس اول
فاطمه چنانی، صدیقه یزدانی نصر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 137-145
13 تکنولوژی و فناوری در مدیریت آموزشی
مهری جهانی ، فرهاد رنجبر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 146-150
14 تحلیل محتوای ارتباطی تصویر براساس متن نوشتاری علوم چهارم ابتدایی
فاطمه حاجی آبادی ، زهره انصاری ، رضا شیرازی ، لطیفه گری ، هاجر شکی، مریم سادات سجادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 151-166
15 تحلیل توصیفی تصاویر کتاب علوم تجربی پایه اول ابتدایی براساس معیار فن تاکید
افسانه تجری، رضاشیرازی، مائده قرائی، فاطمه ابراهیمی فرد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 167-181
16 راهكارهای غنی سازی برنامه ريزی درسی در مدارس عادی از ديدگاه معلمان
محمدحسین اسدی زیدآبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 182-203
17 تاثیر تغذیه برروند یادگیری دانش آموزان
فاطمه چنانی، آمنه جوهریان پور، فاطمه داروغه زاده، فاطمه خضرئی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 204-210
18 تبین شایستگی‌های پایه حرفه معلمی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
مریم انصاری، جلیل فرنگی پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 211-226
19 کودک و احترام به بزرگترها
فاطمه چنانی، الهه بابا احمدی شوشتری، ریحانه بهنامی نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 227-231
20 بررسی رابطه میزان مهارت‌های زندگی مادران با عملکرد تحصیلی و کارکرد خانواده در فرزندان پسر بین 12 تا 18 سال
علی لسانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 232-242
21 رابطه پاتولوژی آمیلوئید و التهاب عصبی با کاهش شناختی در بیماری آلزایمر
ایران داودی، الهام یاسمی نژاد، پریسا صحتی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 243-264
22 راه‌های آموزش عفت کلام از دیدگاه آیات و روایات
حمدیه نجفی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 265-272
23 راهکارهای سازگاری همسران از دیدگاه اسلام
زهرا کیانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 273-280