دوره 2، شماره 4، زمستان 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از دیدگاه مدیران ادارات ورزش و جوانان استان گیلان

 سیاوش خداپرست سرشکه، وحید بخشعلی پور، توحید خداجو

1-10
2

شناسایی و اولویت ­بندی انگیزه ­های شرکت در فعالیت ­های ورزشی دانش ­آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زاهدان

 محسن غفرانی، احمد محمودی، محمد حسین قربانی، سهیلا مژدهی

11-22
3

تاثیر 6 هفته تمرین HIIT به همراه مصرف مکمل امگا 3 بر اینترلوکین-6 و  CD4 سرمی در هندبالیست های نوجوان

 وحید افرا، مراد حسینی، حشمت اله اقبال پناه

23-37
4

طراحی و تدوین استراتژی های توسعه ورزش پرورشی شهرستان آوج بر اساس مدل SWOT

علی همتی عفیف، سید مجید الهی، مهدی افتخاری، مبین حاجی حسنی

38-55
5

ارتباط بین حداکثر پرش عمودی با ویژگی ­های آنتروپومتری و رکورد وزنه برداران نخبه کشور

 ابوالفضل خوری، حسن دانشمندی، سید حسین حسینی، محمدرضا فدائی چافی

56-66
6

اثر 12 هفته تمرین هوازی بر نیمرخ لیپیدی پسران نوجوان دارای اضافه وزن

 محمد جواد علیزاده، بهمن رفیع زاده، هومن خان باباخانی

67-75
7

بزودی

بزودی

0-0
8

بزودی

بزودی

0-0
9

بزودی

بزودی

0-0
10

بزودی

بزودی

0-0
11

بزودی

بزودی

0-0
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0