دوره 4، شماره 4، زمستان 98

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید در شرایط میکروگراویتی شبیه­سازی شده بر پروتئین پایه­ی میلین مغزی موش­هاي صحرایی نر سالم

فاطمه سلیمانی پور، علی کاظمی

1-17 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بررسی ارتباط بین ویژگی­های آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی و روا­نشناختی با موفقیت پرورش اندام­کاران فیزیک

امیر گنجی ارجنکی، حشمت اله پارسیان، شهرام سهیلی

18-35 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

تحلیل برنامه درسی دکتری مدیریت ورزشی براساس الگوی ذهنی اساتید به روش کیو

سید محمد حسین حسینی روش، حسین پیمانی زاد 

36-50 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

تاثیر تمرین هوازی و آموزش تغذیه بر سلامت جسمانی زنان فعال چاق

افسانه پورمحسن حسن کیاده، محمدرضا فدائی چافی

51-63 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

تأثیر تمرینات پایه ژیمناستیک و برایتونیک بر مردان مبتلا به ناتوانی ذهنی

دکتر بهناز گنجی نمین، نگارالسادات میردورقی، دکتر سیمین جعفری

64-75 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بررسی تمرینات هوازی و سبوس جودوسر (Avena sativa L.) بر نشانگران کبد چرب در مردان دارای اضافه وزن

هانیه روانبخش، حسن متین همایی، مهدی تقوا 

76-87 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

تأثیر برنامههای توانمندسازی بر عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان

سیدنصرااله سجادی، ایمانه مشایخی، بهاره رحمانیان کوشککی

88-100 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بررسی ریشه‌شناختی نام‌گذاری در فنون کشتی ایران

منوچهر نادری ورندی، علی حسن بیگی

101-111 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]