دوره 5، شماره 2، تابستان 99

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

عوامل موثر بر طراحی نظام صنفی ورزش جمهوری اسلامی ایران

نیلوفر آزادی، سید محمد علی میر حسینی، احمد ترک فر، یونس محمد زاده

1-47 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

ارائه مدل توسعه سرمایه اجتماعی از طریق ورزش در جامعه شهری

مهدی توکل، حسن فهیم دوین، حسین پیمانی زاد، محمدرضا اسماعیل‌زاده قندهاری

48-61 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر میزان گرایش شهروندان به مشارکت در ورزش همگانی  

محمد علیپور، سید جعفرموسوی، معصومه حبیبیان

62-70 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

اثر تمرین ماگزس بر قدرت، سرعت، توان و چابکی مردان ورزشکار رشته کیک‌بوکسینگ

علیرضا برنو، قاسم ترابی، فرهاد رحمانی‌نیا

71-82 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بررسی ارتباط بين هوش هيجاني و سبک رهبري تحولآفرين در مربيان مرد فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران  

محمد علیپور

83-95 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بررسی عوامل بحران ساز در باشگاه‌ ورزشی فوتبال

عاطفه کاشف نیا، حمید سجادی

96-101 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

تاثیر شش هفته تمرین اینتروال و مصرف عصاره هیدروالکلی کهورک بر غلظت پلاسمای CTGF در موش‌های صحرایی نر دیابتی

مرضیه شیر علی

102-119 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

تأثیر ورزش در کاهش اضطراب و افسردگی و سلامت روان در میان بانوان

فرزانه جمال شرف

120-127 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]