دوره 6، شماره 4، زمستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 تأثیر سطوح فعالیت بدنی بر سلامت عمومی و کیفیت زندگی؛ نقش تعدیل گر خودکارآمدی ورزشی در میان زنان میان‌سال شهرستان رشت
فاطمه ستار زاده، فرهاد رحمانی نیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-25
2 تأثیر دو روش تمرینات پیلاتس و ایروبیک همراه با رژیم غذایی کنترل وزن بر ترکیب بدن و تصور بدنی زنان میان‌سال دارای اضافه‌وزن و چاقی
مریم اسمعیلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 26-47
3 تغییرات اسیدلاکتیک خون، توان هوازی، استقامت عضلانی و نیم رخ لیپیدی متعاقب یک هفته مکمل دهی ال-آرژنین در افراد غیر ورزشکار
زانیار فلاحی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 48-71