دوره 7، شماره 2، تابستان 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه تاثیرات اجتماعی درک شده رویدادهای ورزشی
رضا فرح بخش، رضا نیک بخش
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-15
2 تأثیر شش هفته تمرین هوازی فزاینده و مکمل سازی عصاره پوست انار بر آنزیم‌های کبدی پلاسمای موش‌های ماده چاق شده با روغن پالم
پویا شوکتی، حسین فتح اللهی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 16-27
3 مروری بر مدیریت گردشگری با تاکید بر ورزش ساحلی در جنوب کشور
علیرضا گلستانی، مصطفی زیارتی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 28-35