دوره 8، شماره 1، بهار 02

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانمقالهشماره صفحه
1 تأثیر یک دوره ۸ هفته‌ای حرکت‌درمانی بر درد، دامنه حرکتی مفصل و قدرت زانوی مبتلایان به آسیب رباط متقاطع قدامی زانو پیش از جراحی
کیوان کبیر‌کوه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-11
2 تاثیر تمرین ورزشی بر سطح اضطراب و سایتوکاین‏IL-17‎‏ در دوران بارداری و پس از زایمان در موش های ماده نژاد ‏‏NMRI
سعید نقیبی، مریم وطن دوست، آتیکه سادات آل احمد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 12-36
3 تأثیر 8 هفته تمرینات منتخب یوگا بر سطوح گلوکز، انسولین سرم و مقاومت انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع II
فرنازمؤمنی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 37-51
4 تأثیر 8 هفته تمرینات منتخب یوگا بر سطوح هموگلوبین گلوکزی، سطوح کراتینین و درک فشار زنان مبتلا به دیابت نوع II
فرنازمؤمنی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 52-68
5 مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شرکت‌کننده در فعالیت‌های ورزشی منظم گروهی و انفرادی مدارس متوسطه دخترانه استان گلستان
فاطمه سبحان نژاد، ابوالفضل فراهانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 69-83
6 تأثیر 8 هفته تمرین پیلاتس بر جهت‌گیری زندگی و شادکامی مادران کودکان بیش‌فعال (ADHD) شهر تهران
فاطمه سبحان نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 84-92
7 مدل گذران اوقات فراغت ورزشکاران کاراته در زمان شیوع ویروس کرونا
محمد مهدی عطایی خانقاه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 93-105