دوره 8، شماره 4، زمستان 02

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 تحلیل سیستمی از اثرات کاربرد یادگیری مبتنی بر بازی در آموزش تربیت‌بدنی
علیرضا مطلبی نژاد، خدیجه آشوری، علیه سیلاوی منفرد، لیلا کربلائی نژاد، نرگس توسلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-20
2 مقایسه اثر مصرف حاد ترکیب AAKG – سیترولین و آب لبو قبل از یک جلسه فعالیت ورزشی شدید بر شاخص‌های خونی فشار اکسایشی ورزشکاران مرد
روح‌الله عبداله پور، محدثه خانی، مهدی رضا قلیزاده، اردشیر ظفری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 21-40
3 بررسی اثر ۶ هفته ای تمرینات TRX بر توانایی های ذهنی در پسران نابالغ
فائزه اسماعیلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 41-47
4 بررسی اثر ۶هفته ای تمرینات TRX بر فاکتورهای آمادگی جسمانی
فائزه اسماعیلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 48-59
5 بررسی و تحلیل عوامل مدیریت دانش بر مبنای رقابت سازمانی در ارگان‌های ورزشی
حامد سالارى
دانلود رایگان مقاله و مقالات 60-67