سومین کنفرانس ملی ارتباطات ورزشی

سومین کنفرانس ملی ارتباطات ورزشی: سواد ارتباطی و سواد رسانه ای در ورزش

نخستین همایش ملی ارتباطات ورزشی در مهر ماه 1396 با مجوز ISC در دانشگاه پیام نور شهریار برگزار گردید. حامیان همایش مذکور شبکه رادیویی ورزش، شبکه سوم سیما، کانال تلویزیونی ورزش سیما، انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، فدراسیون ورزش دانشجویی، اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه جامع علمی – کاربردی بودند.

در پی استقبال پژوهشگران گرامی دومین دور همایش ملی ارتباطات ورزشی نیز در مهر ماه 1397 در دانشگاه پیام نور شهریار برگزار گردید. و به دنبال اسقبال بی نظیر پژوهشگران گرامی سومین دور همایش مذکور اینبار در دانشگاه پیام نور مرکز شیراز برگزار خواهد گردید.

وب سایت کنفرانس sptconf.ir

مطالب مرتبط