نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و مدیریت

جنبش اول که قلم برگرفت                         حرف نخستین ز سخن درگرفت

چون قلم آمد، شدن آغاز کرد                     چشم‌جهان را به سخن باز کرد

سلامی چو بوی خوش آشنایی به شما پویندگان مسیر علم و معرفت به شما که با اندیشه زیبا و قلم شکوهمندتان بهترین آینده ها و عمیق ترین درس آموزی ها و قشنگ ترین لحظات حال را به تصویر می کشید، به شما که نمی خواهید فقط نظاره گر جهان هستی باشید بلکه می خواهید با اندیشه های ناب تربیتی و تفکرات عالی مدیریتی جهان را از آنچه هست زیباتر سازید همت والایتان را سپاس.

جهان امروز ما با پیچیدگی های خاص مواجه است و سیستم تربیتی و مدیریتی نیز با دشواری های خاص و سختی های متعددی همراه شده که به تکنیک های حل مساله در حالت قوی نیاز دارد جهانی که در آن *چو فردا شود فکر فردا کنیم* ریشه امیدها را می سوزاند و ما را به پرتگاه های بی بازگشت می رساند پس چاره چیست؟ دیدن آینده و سپس پژوهش در آینده های مطلوب و نامطلوب و آنگاه بیشینه سازی (maximize) کردن آینده های مطلوب و سپس کمینه سازی(minimize)  کردن آینده های نامطلوب و این یعنی بهره برداری حداکثر از موقعیتها و کاهش بحرانها و تقلیل اثرات مخرب آنها…

اگر آینده پژوهی را ظرف عالی تحولات و رویدادهای عالی درنظر بگیریم دو محتوای بنیادین آن عبارتند از: علوم تربیتی که به پرورش انسان می پردازد و علوم ‌مدیریتی که وظیفه اش همانا بهبود جامعه و سازمانهاست پس نگاه مجدد به این سه مقوله تعالی ساز رهیافتیست بر رشد کلان و توسعه پایدار.

دانشگاه پیام‌نور شیراز پیشرو در تحول آفرینی علمی مفتخر است با برگزاری “نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم‌تربیتی و روانشناسی ” دریافت و بررسی  مقالات شما پژوهشگران برگ‌زرینی در اعتلای ایران اسلامی عزیز بردارد و سهم خود در پیشرفت و بهسازی را ادا نماید. دست شما محققین ارجمند را در این راه آرمان ساز و تعالی آفرین می فشاریم بی شک اندیشه های ارزشمند شما چراغ هایی از روشنایی و امید فراروی جامعه علمی کشور و سازمان های ذیربط خواهد گشود.

بیا تا جهان را به بد نسپریم                           به کوشش همه دست نیکی بریم

نباشد همی نیک و بد پایدار                        همان به که نیکی بود یادگار

حکیم فردوسی

وب سایت کنفرانس femconf.ir

مطالب مرتبط