چهارمین همایش ملی زیست شناسی

در پی برگزاری موفق دور اول تا سوم همایش ملی زیست شناسی، اینک “چهارمین همایش ملی زیست شناسی” با اخذ مجوز از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC (کد اختصاصی: 78290-01210) و توسط دانشگاه پیام نور استان فارس/ مرکز استهبان، ضمن اعلام فراخوان دریافت آثار ارزشمند اساتید، دانشجویان و سایر صاحب نظران حوزه­های مختلف زیست شناسی، در تاریخ 30 تیر ماه 1401 برگزار خواهد شد.

امید است با استقبال و حضور یکپارچه خبرگان امر از سراسر کشور گامی موثر در جهت اشتراک گذاری تازه ترین دستاوردهای علمی در این زمینه برداشته شود.

وب سایت کنفرانس

BioConf.ir

مطالب مرتبط