ششمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)

علم روانشناسی از جمله علومی است که مدام به روز رسانی می ­گردد و این به روز رسانی باید به اشتراک همه اندیشمندان گذاشته شود تا در کنار کوشش­ های علمی، جوشش­ های جدید شکل بگیرد. بهترین هم اندیشی­ ها و بهترین همگرایی ها، بهترین نتایج را به ­همراه خواهد داشت. لذا دانشگاه پیام نور شیراز با برخورداری از پتانسیل علمی پژوهشی قابل توجه در سطح کشور و با بهره ­مندی از اساتید مجرب در حوزه روانشناسی و علوم تربیتی بر آن شد تا با برنامه­ ریزی و اجرای “پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)”، به عنوان یک رویداد بزرگ علمی در سطح کشور، آخرین دستاورد­های علمی پژوهشی ارزشمند اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و خبرگان امر را جهت ارائه به جامعه علمی کشور ارائه نماید. بدینوسیله دست اندرکاران پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی) دست عزیزانی را که در این رابطه با ارائه آثار ارزشمند خود و همچنین با ارائه پیشنهادات سازنده گامی موثر در زمینه برگزاری با شکوه­ تر پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی) بردارند را به گرمی می ­فشارد.

آدرس وب سایت کنفرانس

LIFECONF.ir

مطالب مرتبط