دومین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری

اهمیت بررسی همه جانبه آسیب های اجتماعی و روانی و ارائه راهکارهای مناسب که حاصل تقریب و هم افزایی علوم مرتبط مختلف در این زمینه می باشد، دانشگاه پیام نور استان فارس را بر آن داشت تا با تعریف ” نخستین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری” ضمن دعوت از خبرگان امر، اساتید محترم دانشگاه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و سایر کارشناسان و دلسوزان این حوزه در رشته های علوم اجتماعی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم تربیتی، حقوق، مدد کاری اجتماعی، مدیریت (رفتار سازمانی) و …، پدیده هایی همچون فقر، طلاق، اعتیاد، بیکاری، بی خانمانی، همسر آزاری، کودک آزاری، سرقت، قتل، خودکشی و … را مورد بررسی قرار داده تا انشااله شاهد کاهش کژی ها و بدقوارگی های جدی اجتماعی و کنترل، کاهش و درمان تراکم آسیب های اجتماعی در جامعه باشیم.

وب سایت کنفرانس Psysconf.ir

مطالب مرتبط