فرایند پذیرش مقالات

  1.   پس از ارسال مقاله توسط نویسنده مسئول از طریق سامانه ارسال مقالات، بعد از 1-3 روز کاری، ایمیلی برای نویسنده مسئول مبنی بر دریافت مقاله و ارسال آن به مرحله داوری ارسال میشود. ( نویسندگان گرامی توجه داشته باشند که  برای تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید).
  2. فرایند داوری و اعلام نتیجه آن به نویسنده مسئول، حدود 1-2 ماه به طول خواهد انجامید.
  3. داوری مقالات به این صورت است که مقاله به دو داور  ارسال خواهد شد. ضمنا، نویسندگان و داوران از نام و مشخصات یکدیگر آگاهی نخواهند داشت (Double Blind Peer Review Process).
  4. اگر هر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.
  5. در صورت پذیرش مقاله توسط داوران، ایمیلی برای نویسنده مسئول مبنی بر تکمیل فرایند پذیرش و چاپ مقاله ارسال خواهد شد. نویسندگان محترم باید در مدت هفت روز به ایمیل پذیرش پاسخ داده و فرایند پذیرش و چاپ را تکمیل کنند؛ در غیر اینصورت، پذیرش آنها کان لم یکن تلقی خواهد شد و مقاله از سامانه حذف خواهد شد.