دوره ۳، شماره ۲، تابستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی تاثیر تغییر اقلیم و گردوغبار بر بیماری های تنفسی (مطالعه موردی: شهر اهواز)

 هوشمند عطایی، مریم حیدری 

۱-۱۰
۲

بررسی ترکیبات شیمیایی چند جمعیت از گونه ی Satureja macrantha در شمال غرب ایران

 بهزاد نژاداسدآقباش

۱۱-۱۷
۳

بررسي تاثير آموزش شهروندي در كنترل جانوران شهری

 میترا نقی لو

۱۸-۲۹
۴

مروری بر آمار شیوع سرطان در ایران

 طیبه اعظم ساعدی، مهیا صبحی شهری

۳۰-۴۷
۵

مطالعه ساختار پلانکتونی دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر تهران) با تاکید بر حفظ کیفیت آب و مدیریت و بهره برداری پایدار ازماهیان دریاچه

 جليل‌ سبك‌آرا، مرضيه مكارمي‌، سیامک باقری

۴۸-۶۸
۶

ضرورت مدیریت پسماندهای بیمارستانی بيمارستان دكترمسيح دانشوري تهران و نقش مشارکت مردمی

ماندانا سعیدی فرد، رخشاد حجازی

۶۹-۸۸
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰