مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری

 • آینده پژوهی و سیاستگذاری

  ISSN Online: 2476-4442
  ISSN Print: 2538-2047

  آینده پژوهی و سیاستگذاری

  • روش ها و رویکردها در آینده پژوهی
  • آینده پژوهی و تفکر استراتژیک
  • آینده‌پژوهی و تکنولوژی های نوین
  • آینده‌پژوهی در اقتصاد و محیط کسب و کار
  • آینده‌پژوهی در مدیریت شهری
  • آینده‌پژوهی در حوزه انرژی
  • آینده پژوهی در حوزه جامعه، فرهنگ، خانواده، رسانه
  • آینده پژوهی در حوزه سیاسی، امنیت و دفاعی
  • معرفی ابزارهای آینده پژوهی
  • روش های نوین آینده پژوهی
  • مبانی فلسفی و معرفت شناختی آینده پژوهی
  • ترسیم چشم انداز و ارتباط آن با آینده پژوهی
  • پویش محیطی در جهت شفاف سازی آینده
  • سناریو پردازی در محیط مبهم
  • نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آینده جامعه
  • نقش علوم هواوفضا در پیشرفت بشری
  • نانو تکنولوژی؛ فناوری آینده
  • نقش بایو تکنولوژی در آینده زیستی بشر
  • فرصت ها و تهدیدهای پیش روی صنعت بانک و بیمه
  • آینده پژوهی در حوزه تولید ملی و بسترسازی برای آن
  • نقش بورس و جذب سرمایه در آینده اقتصاد
  • منابع انسانی، رشد سرمایه های انسانی و تهدید بیکاری
  • چشم انداز توسعه پایدار مدیریت شهری
  • نقش فناوری اطلاعات در آینده مدیریت شهری
  • تحلیل موقعیت شهری در مواجه با حوادث آینده
  • کنکاش پیرامون آینده صنعت نفت و گاز
  • نقش انرژی هسته ای در انرژی های آینده
  • اهمیت انرژی های نو و پاک در آینده محیط زیست

 • آینده پژوهی و سیاستگذاری

  ISSN Online: 2476-4442
  ISSN Print: 2538-2047

  سردبیر

  دکتر فرهاد زارعی، دکتری‌ مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان.

   

  اعضای هیئت تحریریه

  دکتر مصطفی محسنی، دکتری سیاست گذاری علم و فناوری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

  دکتر مسعود داوری نژاد، دکتری برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد، ایران

  دکتر لیلا نامداریان، دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران.

  دکتر محمدرضا عطارپور، دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

  دکتر زهرا بهبهانی، دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

  دکتر مریم حق شناس، دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران.

  دکتر پیمان اکبری، دکتری مدیریت، هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، ایران.

  دکتر حسین عزیزی نژاد، دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه صنایع و معادن ایران.

  دکتر اباذر اشتری مهرجردی، دکتری علوم اجتماعی، گرایش توسعه، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

  دکتر علی کرم پور، دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه صنایع و معادن ایران.

  متین رشیدی آستانه، دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه تهران، پردیس البرز، تهران، ایران.

  سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی، دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-گرایش سیاستگذاری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران.

  محمد حیدری گوجانی، دانشجوی دکترای مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، ایران.

  صادق صیدبیگی، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

  محسن گرامی طیبی، دانشجوی دوره دکتری آینده پژوهی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

  احسان نامدار جویمی، دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.

  هومن پشوتنی زاده، دانشجوی دوره دکتری مدیریت سیستم ها، دانشگاه شیراز، ایران.

  نسا خزائی، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران.

  اسرافیل شیرازی، دانشجوی دوره دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه American University of Armenia، ارمنستان.

 • آینده پژوهی و سیاستگذاری

  ISSN Online: 2476-4442
  ISSN Print: 2538-2047

 • آینده پژوهی و سیاستگذاری

  ISSN Online: 2476-4442
  ISSN Print: 2538-2047

  این نشریه در پایگاه های زیر نمایه شده است:
  nlai

  civilica

  ricest.ac.ir

  noormags

  sjifactor