دوره 7، شماره 3، پاییز 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 تأثیر سن و مهارت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد شغلی کارکنان کتابخانه با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات
صدیقه سیاه سرانی صلاح الدین کلا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-15
2 بررسی و انتخاب راهکارهای تبلیغات دیجیتال برای کسب و کارهای کوچک و متوسط استان چهارمحال و بختیاری
عمران کیانی، سودابه عباسی لرکی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 16-31
3 آثار فسخ در بیع اقساطی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی
آیه کاتبی، آذین امرایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 32-52
4 بررسی تاثیر سیستم فناوری اطلاعات بر یادگیری سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان در شهرداری شهر تهران
رسول کشاورز
دانلود رایگان مقاله و مقالات 53-60