مطالعات علوم کاربردی در مهندسی

 • علوم کاربردی در مهندسی

  ISSN Online: 2476-4507
  ISSN Print: 2538-2055

  علوم کاربردی در مهندسی

  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی معماری
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی عمران
  • مهندسی کامپیوتر
  • آمار و ریاضیات
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • شیمی کاربردی
  • فیزیک
  • ایمونولوژی
  • علوم آزمایشگاهی
  • زیست شناسی
  • علوم زیسـتی
  • زمین شنـاسی
  • بیوتکنولوژی

 • علوم کاربردی در مهندسی

  ISSN Online: 2476-4507
  ISSN Print: 2538-2055

  سردبیر

  دکتر حکمت امیری، دکتری شهرسازی، University of Paris، عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان، ایران.

   

  اعضای هیئت تحریریه

  دکتر حسن جعفریان، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

  دکتر همایون مقیمی، دکتری زمین شناسی، گرایش آب زیرزمینی، هیئت علمی دانشگاه پیام نور.

  دکتر حسین اصغرپور علمداری، استادیار گروه مهندسی برق، دانشگاه فنی و حرفه ای.

  دکتر سلمان فتاحی، دکتری مهندسی برق-قدرت، دانشگاه آزاد اسلامی مازندران، بابل، ایران.

  دکتر احمد فخاریان، دانشیار عضو گروه مهندسی برق کنترل، دانشکده مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ایران.

  دکتر الهام پورمهابادیان، دکتری معماری و شهرسازی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

  دکتر مهرداد احمدی، استادیار گروه مهندسی برق و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار، مازندران، ایران.

  دکتر سمیه طبسی، استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.

  دکتر امید لطفی، دکتری مهندسی عمران-سازه، موسسه آموزش عالی طبری مازندران، بابل، ایران.

  دکتر سیاوش اورجی، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

  دکتر پریا هاشمی، دکتری فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

  دکتر فرزاد پرگر، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.

  دکتر پژمان قدیمی، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Limerick، یونان.

  دکتر محمد درگاهی، دکتری جغرافیا و مدیریت شهری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران.

  دکتر حنانه رشیدی، دکتری مهندسی صنایع، Luiss Guido Carli University، ایتالیا.

  دکتر طراوت سادات نهضتی، دکتری مهندسی صنایع و مدیریت تولید، NTNU University نروژ.

  دکتر حامد حیاتی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی معماری، ایران.

  دکتر رضا علائی، دکتری مهندسی سیستمهای انرژی، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی، ایران.

  دکتر ایمان مباشرپور، دکتری مهندسی مواد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران.

  دکتر سلمان عباسیان نقنه، دکتری ریاضی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

  دکتر محمد سلیمانی، دکتری علوم و مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ایران.

  دکتر فرزانه محمد پور، دکتری شیمی آلی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.

  دکتر پویان ایار، دکتری مهندسی عمران گرایش راه و ترابری، دانشگاه گرانادا، اسپانیا.

  دکتر مصطفی امیدی بیدگلی، استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، بادرود، ایران.

  امیر علی آبادیان، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران.

  سید علیرضا آشفته، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.

  محمدحسین رنجبری، دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت، دانشگاه لرستان، ایران.

  مرتضی قدیمی، دانشجوی دکتری مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران، ایران.

  ادریس خضری، دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ایران.

  ادریس حسین زاده، دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

  آرش وجود، دانشجوی دکتری شیمی، گرایش شیمی فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ایران.

  سید مهیار مهدی زاده مقدم، دانشجوی دکتری مهندسی برق، گرایش کنترل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی اباد کتول، ایران.

  افشین همتا، دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران.

  محمدامین صلواتی، دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

  میرپویا ناصری علوی، دانشجوی دکتری مهندسی عمران-مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران.

  یاسر رحمانی، دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، ایران.

  احسان جعفربیگی، دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ایران.

  ایمان باقرپور، دانشجوی دکتری مهندسی مواد و متالوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

  معصوم محمدی، دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک سنک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران.

  دکتر امیر حسینیان راد، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه لرستان، ایران.

 • علوم کاربردی در مهندسی

  ISSN Online: 2476-4507
  ISSN Print: 2538-2055

 • علوم کاربردی در مهندسی

  ISSN Online: 2476-4507
  ISSN Print: 2538-2055

  این نشریه در پایگاه های زیر نمایه شده است:
  nlai

  civilica

  ricest.ac.ir

  noormags

  sjifactor