دوره 5، شماره 2، تابستان 98

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

مروري بر امنیت در شبکه هاي حسگر بیسیم  (WSN)

علی رستمی، ستاره حبیبی

1-7 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

ارائه یک روش جهت ردیابی خودرو در اینترنت اشیا مبتنی بر RFID

افسانه کیانزاد، نسیم محمدی

8-18 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

اهمیت مدل‌سازی‌ ریاضی در دنیای واقعی

محمدتقی جهاندیده، آزاده قاسمی فرد

19-30 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بحث و بررسی پروتکل­های کنترل همروندی در پایگاه داده تحت وب

 حسین مقتدر، محمد مطلب زاده

31-38 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

مروری بر شبکه‌های بی‌سیم موردی  (Ad Hoc)

علی رستمی، ستاره حبیبی

39-46 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]