مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه

 • ادبیات عرفان و فلسفه

  ISSN Online: 2476-485X
  ISSN Print: 2538-2098

  ادبیات غنایی و عرفانی

  • جنبه های تاریخی منظومه های غنایی
  • معانی نمادین در بیان عواطف عارفانه
  • تحلیل ساختاری ، سبک شناسی و نشانه شناسی در ادبیات غنایی
  • کهن الگوها و اسطوره ها در منظومه های برجسته
  • معانی و تعابیر مفاهیم عمیقی چون مرگ ، ابدیت ، عشق ، غم و شادی
  • شخصیت شناسی در داستان های غنایی
  • تطبیق مفاهیم و تأثیر و تأثر ادبیات غنایی و عرفانی ما و ادبیات سایر ملل
  • حکمت شناسی در ادبیات غنایی و عرفانی

   

  ادبیات حماسی

  • ویژگی های حماسه
  • منظومه های برجسته و زمینه های داستانی حماسه
  • ویژگی های شخصیتی ، اخلاقی و تحلیل منش و سبک زندگی پهلوانان در ادبیات حماسی
  • حماسه های عرفانی – تمثیلی
  • حماسه های دینی و ملی
  • چالش ها ، دغدغه ها و مسائل عمیق فکری در ادبیات حماسی
  • تحلیلی بر پیروزی ، شکست و جاودانگی در ادبیات حماسی
  • آیین ها و نمونه های اخلاقی و رفتاری ایرانیان باستان
  • باورهای بنیادین پیرامون آفرینش ، یزدان ، انسان ، طبیعت و ارتباط بین انسان و هستی
  • جنبه های خرق عادت و عقاید ماوراء طبیعی در ادبیات حماسی

   

  ادبیات تطبیقی

  • ادبیات تطبیقی و نفوذ فرهنگی
  • ادبیات تطبیقی و شاهان و فرمانروایان
  • ادبیات تطبیقی و اسطوره ها
  • ادبیات تطبیقی و مطالعات ترجمه
  • ادبیات تطبیقی و شاهکارهای ادبی
  • ادبیات تطبیقی و پیوندهای ادبی
  • مطالعات تطبیقی دراصطلاحات دینی، ادبی و عرفانی
  • ادبیات تطبیقی و فرهنگ عامه
  • ادبیات تطبیقی در کشورهای مختلف دنیا با رویکرد تحلیلی انتقادی

   

  ادبیات داستانی

  • عنصر شخصیت در آثار داستانی کوتاه و بلند
  • ریخت شناسی در ادبیات داستانی
  • کارکرد رفتار و ارتباطات کلامی و غیرکلامی
  • سبک شناسی در آثار داستانی کوتاه و بلند
  • جایگاه زن در ادبیات داستانی
  • جایگاه خانواده ، فرهنگ و مذهب در ادبیات داستانی
  • تحلیل محتوایی و نقد داستان های بلند ادبیات معاصر
  • بررسی روانشناختی شخصیت های داستانی معاصر
  • جامعه شناسی و ادبیات داستانی
  • تأثیر مکاتب فکری و فلسفی بر ادبیات داستانی معاصر

   

  ادبیات کودک و نوجوان

  • تحلیل و مقایسه ویژگی های کودک دیروز و امروز در بستر ادبیات کهن و نوین
  • ادبیات کودک با رویکرد قومی از دیدگاه ادبیات کهن ونوین
  • عرصه ی فناوری اطلاعات و ادبیات کودک و نوجوان
  • انواع ادبی در ادبیات کودک و نوجوان
  • مفاهیم و تفکرات فلسفی در حوزه ی داستان نویسی کودک و نوجوان
  • داستان پردازی و شخصیت پردازی در ادبیات کودک و نوجوان
  • بازنویسی متون کهن در ادبیات کودک و نوجوان
  • گروه بندی سنی در ادبیات کودک و نوجوان
  • ادبیات کودک و نوجوان و رسانه ها
  • اسطوره در ادبیات کودک و نوجوان
  • رویکرد روانشناسی رشد نسبت به ادبیات کودک و نوجوان

   

  ادبیات مقاومت

  • ادبیات مقاومت ، بیداری اسلامی و بررسی ابعاد جهانی آن
  • ادبیات مقاومت و زنان
  • جایگاه فرهنگ و مذهب در ادبیات مقاومت
  • انقلاب در آیینه ادبیات مقاومت
  • مضامین عرفانی در ادبیات مقاومت
  • ادبیات پایداری ، مطالعات تطبیقی و بررسی سیر تحولی آن از گذشته تا کنون
  • بازتاب ادبیات مقاومت در نظم و نثر
  • جامعه شناسی ادبیات مقاومت

   

  زبان و ادبیات محلی

  • زبان شناسی در ادبیات محلی
  • تحول زبان، گویش و لهجه های محلی
  • نگاهی به تداخل و برخورد زبانی
  • بهره‌گیری از زبانمایه بومی در واژه­سازی و واژه­گزینی
  • زبان، بوم شناسی و مهاجرت
  • -ادبیات بومی، اتحاد و وحدت جامعه
  • فرهنگ عامه در ادبیات
  • زبان و ادبیات بومی و بازیابی هویت
  • زبان قومی و علل کمرنگ شدن آن
  • تجلی ولایت اهل بیت (ع)در ادبیات بومی
  • ادبیات فولکولوریک و نقش آن در فرهنگ
  • راههای حفظ و احیاء زبان و ادبیات بومی
  • فرهنگ ، اصطلاحات و ضرب المثل ها در ادبیات بومی

   

  عرفان و فلسفه

  • اخلاق و عرفان و معارف
  • ادیان و مذاهب و عرفان
  • کلیه مباحث مرتبط با عرفان و فلسفه

 • ادبیات عرفان و فلسفه

  ISSN Online: 2476-485X
  ISSN Print: 2538-2098

  سردبیر

  دکتر خلیل بهرامی قصرچمی، عضو هیئت علمی گروه عرفان اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران.

   

  اعضای هیئت تحریریه

  دکتر عباس رهبری، دکتری الهیات و معارف اسلامی، هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس کردستان، ایران.

  دکتر مهناز نوروزی، دکتری زبان و ادبیات روسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران.

  دکتر محمد مهدی روشن، دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان گلستان، ایران.

  دکتر جواد کارخانه، دکتری زبان و ادبیات عربی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ایران.

  دکتر حسن رضایی، دکتری ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

  دکتر زیبا اسماعیلی، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید رجایی تهران، تهران، ایران.

  دکتر ناصر کاظم خانلو، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور همدان، همدان، ایران.

  دکتر اکرم روشنفکر، دکتری ادبیات عرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، ایران.

  دکتر امین کریمی، دکتری زبان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

  دکتر پژمان دادخواه، دکتری فلسفه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

  دکتر حسین محمدصالحی دارانی، دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فریدن، اصفهان، ایران.

  دکتر فرشاد میرزایی مطلق، دکتری زبان و ادبیات فارسی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، ایران.

  دکتر روح الله صیادی نژاد، دکتری زبان و ادبیات عرب، هیئت علمی دانشگاه کاشان، ایران.

  دکتر مهران بیغمی، دکتری زبان و ادبیات فارسی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران.

  دکتر یحیی نصرتی، دکتری الهیات و معارف اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، ایران.

  دکتر یاسر هوشیار، دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

  دکتر نعمان انق، دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواری، ایران.

  دکتر افسانه سعادتی جبلی، دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اواز، ایران.

  بی بی راحیل سن سبلی، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بو علی سینا، همدان، ایران.

 • ادبیات عرفان و فلسفه

  ISSN Online: 2476-485X
  ISSN Print: 2538-2098

 • ادبیات عرفان و فلسفه

  ISSN Online: 2476-485X
  ISSN Print: 2538-2098

  این نشریه در پایگاه های زیر نمایه شده است:
  nlai

  civilica

  ricest.ac.ir

  noormags

  sjifactor