دوره 2، شماره 2، تابستان 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

هویت و ابعاد وجودی انسان در قرآن و احادیث

اعظم سادات حسینی

1-11
2

عشق در آینه ی دو متن حماسی (شاهنامه ی فردوسی و بهمن نامه)

پگاه تلاوری، پیمان معمارزاده

12-31
3

هنجارگریزی زمانی (باستان گرایی) در اشعار اخوان ثالث

زیبا اسماعیلی

32-50
4

هویت و فرهنگ ایرانی در شاهنامه ی فردوسی

ناصر کاظم خانلو، نسرین بیرانوند، زهرا سادات نظری

51-66
5

آشنایی زدایی دستوری و توصیفی در  آثار اخوان ثالث

نسرین بیرانوند، ناصر کاظم خانلو، فهیمه سازمند

67-81
6

صور خیال در اشعار قیصر امین پور

پیمان معمارزاده، نسرین بیرانوند

82-106
7

تحلیل شخصیّت کاووس در شاهنامۀ فردوسی: با تکیه بر نظریۀ ساختار شخصیّت فروید

علیرضا صغیر

107-120
8

انواع زهد در بهبود مناسبات اقتصادی از دیدگاه امام علی(ع)

فاطمه سبحانی نیا، غفوری چرخابی

121-127
9

سه پرنده ی اسطوره ای در اوستا

زیبا اسماعیلی

128-142
10

سیاست در شعر عصر مشروطه

شراره خوشحال طولازدهی

136-143
11

نقد روانشناختی و اسطوره ای زن در آثار گلشیری

محمد جهانبازی، حافظ حاتمی

144-158
12

عنصر خیال در آثار خواجوی کرمانی با تاکید بر استعاره

ایوب رجبی، سیمین عزتی فر

159-172
13

مضامین دریا در دیوان صائب تبریزی با تأکید بر «حباب و ویژگیهای آن»

شکوفه سهیلی

173-190
14

بررسی تطبیقی نوستالوژی در اشعار کلیم و آثار گوستاو یونگ

سمانه ستوده

191-208
15

تجلی اسطوره درشعر دفاع مقدس با تاکید بر آثار قیصر امین پور و علی معلم

شهلا حقگو کرموند، فرشاد میرزایی مطلق

209-226