مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

 • روانشناسی و علوم تربیتی

  ISSN Online: 2476-4477
  ISSN Print: 2538-2071

  علوم تربیتی

  • تعلیم و تربیت اسلامی
  • برنامه ریزی آموزشی
  • برنامه ریزی درسی
  • آموزش و پرورش ابتدایی
  • آموزش پیش دبستانی
  • تکنولوژی آموزشی
  • تحقیقات آموزشی
  • مدیریت آموزشی
  • فلسفه تعلیم و تربیت
  • آموزش و پرورش تطبیقی
  • جامعه شناسی آموزش و پرورش
  • آموزش عالی
  • آموزش الکترونیک
  • سایر موضوعات مرتبط با علوم تربیتی
  • تعلیم تربیت دینی
  • روش تدریس نوین
  • پیشرفت تحصیلی
  • برنامه ریزی آموزشی
  • آموزش و پرورش ابتدایی
  • آموزش و پرورش پیش دبستانی
  • آموزش و پرورش دبستانی
  • آموزش و پرورش تطبیقی
  • آموزش و بهسای منابع انسانی
  • آموزش بزرگسالان
  • مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
  • تکنولوژی آموزشی
  • برنامه ریزی درسی
  • تحقیقات آموزشی
  • مدیریت آموزشی
  • آموزش الکترونیک
  • اخلاق اسلامی
  • رفتار شهروند سازمانی

   

  علوم روانشناسی

  • روانشناسی بالینی
  • روانشناسی عمومی
  • روانشناسی تربیتی
  • روانشناسی شخصیت
  • خانواده درمانی
  • روانشناسی صنعتی و سازمانی
  • روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
  • سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)
  • روانشناسی سلامت
  • روانشناسی اسلامی
  • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
  • روانشناسی ورزش
  • مشاوره
  • علوم اعصاب
  • روانپزشکی
  • روان پرستاری
  • پرستاری
  • اعتیاد

 • روانشناسی و علوم تربیتی

  ISSN Online: 2476-4477
  ISSN Print: 2538-2071

  سردبیر

  دکتر آرمین محمودی، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

   

  اعضای هیئت تحریریه

  دکتر فرشاد سلیمانی، دکتری علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ایران.

  دکتر میمنت عابدینی بلترک، دکتری برنامه ریزی درسی، عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران، ایران.

  دکتر محسن جدیدی، استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، گلستان، ایران.

  دکتر محمدرضا ایروانی، استادیار گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران.

  دکتر مسعود دهقانی، دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.

  دکتر مسلم قبادیان، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، ایران.

  دکتر حسین فرزاد، دکتری مدیریت رفتار سازمانی، پیام نور تهران، تهران، ایران.

  دکتر احمد عباسپور، دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.

  دکتر زهرا بهبهانی، دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

  دکتر مهدی امیدیان، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.

  دکتر مسعود نوری، دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

  دکتر لقمان مینایی، دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

  دکتر مهناز مغانلو، دکتری روانشناسی، پیام نور تهران، تهران، ایران.

  دکتر بهزاد شوقی، دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

  دکتر کبیر شریفی، گروه مشاوره، دانشگاه فرهنگیان شهرکرد، ایران.

  دکتر بهرنگ اسماعیلی شاد، دکتری مدیریت آموزشی، هیئت علمی گروه مدیریت آموزشی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، ایران.

  دکتر حسن اسلامیان، دکتری رشته علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

  مجتبی دهدار، دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران.

  محمود صفری، دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

  موریس شیخی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی، دانشجوی دکتری علوم تربیتی.

  حسن امین پور، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور.

  اسحق شیرین کام، دانشجوی دکتری تخصصی مطالعات برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

  مرتضی مرادی دولیسکانی، دانشجوی دکتری علوم تربیتی، برنامه ریزی درسی، دانشگاه اصفهانی، ایران.

  رضا نوروزی کوهدشت، دانشجوی دوره دکتری علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران.

  کیومرث نورایی، مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، قصر شیرین، ایران.

  دکتر ماندانا آرش، دکتری مدیریت آموزشی، عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ایران.

  سرکار خانم دکتر ماهان عطار، استادیار گروه آموزش زبان انکلیسی دانشگاه فرهنگیان، همدان، ایران.

 • روانشناسی و علوم تربیتی

  ISSN Online: 2476-4477
  ISSN Print: 2538-2071

 • روانشناسی و علوم تربیتی

  ISSN Online: 2476-4477
  ISSN Print: 2538-2071

  این نشریه در پایگاه های زیر نمایه شده است:
  nlai

  civilica

  ricest.ac.ir

  noormags

  sjifactor