دوره 9، شماره 2، تابستان 02

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانمقالهشماره صفحه
1 رابطه شیوه‌های فرزند پروری با خودکارآمدی و ادراک لیاقت در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری شهر شیراز
فهیمه نظری، فرشید نجفی بابادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-15
2 بررسی نقش عوامل خانوادگی بر بزهکاری جوانان و راه‌کارهای پیشنهادی
پریسا ایزدی خالق آبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 16-26
3 اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر پریشانی روانی و ناگویی هیجانی در مراقبین بیماران اسکیزوفرن
سحر صفاری شمالی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 27-37
4 اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر طرحواره درمانی به مادران بر اصلاح طرحواره های ناسازگار کودک و بهبود کیفیت رابطه والد-کودکی
مهدیه درخشان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 38-51
5 بررسی تأثیر سواد رسانه‌ای بر بهره‌وری دانش آموزان دختر در فضای مجازی (مطالعه موردی دبیرستان شهر تهران‌)
پریسا ایزدی خالق آبادی، زینب کفیلی سقین سرا، سیده فاطمه طباطبایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 52-64
6 اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر کاهش اضطراب و مدیریت هیجان و بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به افسردگی
آرش سلطان بگلو
دانلود رایگان مقاله و مقالات 65-79
7 رابطه اشتیاق تحصیلی با عملکرد تحصیلی نوجوانان و جوانان شهر قائمیه
زینب هوشمندیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 80-87
8 اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر استرس ادراک شده دانش آموزان نوجوان
فاطمه شعبانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 88-92
9 مروری بر پژوهش‌های فرزند‌پروری و بهزیستی فرزندان
مهدیه درخشان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 93-107
10 روش تدریس یادیارها در تدریس درس علوم
احسان پویا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 108-121
11 اثر نشاط و شادکامی بر روندِ یاددهی – یادگیری دانش آموزان
علی کریمی، علی نظری، علی الهی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 122-139
12 چگونه توانستم مشکل سلدا را که در زمینه نوشتن املا بسیار دلهره و اضطراب داشت بهبود بخشم ؟
شیرین خیاطی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 140-152
13 بررسی تجارب زیسته معلمان از آسیب‌های توسعه حرفه ای (یک مطالعه پدیدارشناسانه)
زهرا خورشیدی، خدایار ریگی بهادری، سمیه دهدشتی، نیلوفر مظفری، سمیره یوازی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 153-164
14 آسیب های اجتماعی و نقش اجتماعی معلم در کنترل این اسیب ها
زهرا صحرانشین کرباسکی، یاسین خسروی ایرندگان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 165-172
15 نقش مدرسه و برنامه درسی در شکل گیری تربیت جنسی دانش آموزان
پروین رحیمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 173-198
16 ادراک متخصصین از زمینه سازهای بین فردی-خانوادگی تاثیرگذار در گرایش افراد به کودک آزاری: یک مطالعه پدیدارشناسی
فائزه عاطفی نشرودکلی، مژده هادی نژاد، منصوره سادات دمشناس، فاطمه بالابومه، مرضیه آئین جمشید
دانلود رایگان مقاله و مقالات 199-214
17 بررسی و مقایسه خشم و نافرمانی کودکان دبستانی مادران شاغل و مادران خانه دار
جواد کارشناس
دانلود رایگان مقاله و مقالات 215-222
18 بررسی چالش های یادگیری، ویژگی های رفتاری در عملکرد آموزشی دانش آموزان استثنایی
ام البنین فصیحی، معصومه دامغانی میرمحله
دانلود رایگان مقاله و مقالات 223-226
19 عوامل تاثیرگذار مشاوره و نقش کنترل اضطراب در کاهش وسواس فکری و عملی در نوجوانان
رقیه خواجه ، معصومه دامغانی میرمحله
دانلود رایگان مقاله و مقالات 227-230
20 بررسی ارتباط اضطراب امتحان با موفقیت در امتحانات (پیشرفت تحصیلی)
پروانه خسروی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 231-245
21 بررسی نقش متغیرهای فردی، خانوادگی، شناختی و فراشناختی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان
فاطمه کشوری محبوب
دانلود رایگان مقاله و مقالات 246-261
22 اهمیت کلاسهای فوق برنامه و اثرگذاری آن بر یادگیری دانش آموزان در دوره ابتدایی
آمنه محمودی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 262-275
23 درآمدی بر کاربرد آموزش حسابداری
زهرا یونسی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 276-293
24 بررسی عزت نفس؛ سازگاری اجتماعی و مهارت حل مساله بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان
سهیلا کبیری، فیروزه احمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 294-312
25 میانجی گری مثبت اندیشی در پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس هوش هیجانی و خودکنترلی دانش آموزان متوسطه اول در دوره پاندمی کرونا
مریم بیکی دهنوی، طاهره پورکمالی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 313-329
26 اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر رشد اجتماعی کودکان استثنایی (کم توان ذهنی) بین 8 تا 10 سال ساکن شهر تهران
فاطمه نادری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 330-342
27 مقایسۀ انگیزش، فراشناخت و تنظیم هیجان ریاضی در دانش‌آموزان دارای اضطراب ریاضی و عادی
فروغ کیانی، میلاد سلگی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 343-358
28 اهمیت سنجش تکوینی (ارزشیابی مستمر) در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی
الهام نادری بنی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 359-373
29 پدیدارشناسی زمینه سازهای فرهنگی _ اجتماعی تاثیرگذار در گرایش افراد به کودک آزاری از دیدگاه متخصصین
فائزه عاطفی نشرودکلی، ثریا پرمایه، مهرنوش سلطانی، وجیهه فرهمند غربی، آیدا اتحادپور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 374-388
30 بررسی نقش کلاس های فوق برنامه در میزان یادگیری دانش آموزان
فرزانه چراغ زاده، نسترن احمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 389-405
31 میانجی گری مثبت اندیشی در پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس هوش هیجانی و خودکنترلی دانش آموزان متوسطه اول در دوره پاندمی کرونا
طاهره پورکمالی، مریم بیگی دهنوی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 406-422
32 بررسی تاثیر تندخوانی بر تقویت تمرکز و هوش کلامی دانش آموزان
زهرا قبادی، سهیلا موذنی پیرالقر، سیده زهرا امامی مویدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 423-438
33 بررسی آموزش مبتنی بر برنامه ریزی چندبعدی و آموزش های مرسوم بر خلاقیت دانش آموزان
فریده رحمانی، زهرا سلامه زاده زواره، گیتا آرامی خیرآبادی، عصمت صالحی ریزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 439-456
34 بررسی عوامل ایجاد انگیزه از دیدگاه نظریه پردازان حوزه آموزشی در دانش آموزان
جاسم ارضی بوزنجانی، ملیحه قاسمی نژاد ، آتیه وزیری جمیل
دانلود رایگان مقاله و مقالات 457-473
35 بررسی ارتقای تفکر مهارت انتقادی در دانش آموزان
فهیمه نورعلیئی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 474-486
36 بررسی مهارت های روان خوانی و درمان اختلال خواندن در دانش آموزان
مهدی خاوری مهر، الهام طاهرزاد، مهرانگیز قنبرزهی، محمد افراسیابی پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 487-500
37 توانایی و تدبیر معلم و افسردگی دانش‌آموز (حواس‌پرتی ناشی از گذشته‌نگری) با رویکرد اقدام پژوهی
علی ویسی نژاد، ابوالحسن جشیره زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 501-510
38 اثربخشی روان درمانی پویشی كوتاه مدت فشرده (ISTDP) مبتنی بر شفقت ورزی به نشخوار ذهنی و تنظیم هيجان در بهبودیافتگان كرونا
طاهره محمودیان دستتنایی، پگاه پرتو اصل
دانلود رایگان مقاله و مقالات 511-527
39 بررسی اهمیت طرح برنامه‌ی ویژه مدرسه (طرح بوم) در مقطع ابتدایی
نریمان فرداد، فریبا فرداد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 528-538
40 نقش مقایسه کردن در بی هدف شدن افراد جامعه
محمد عابدی نیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 539-550
41 بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و صلاحیت حرفه ای با نقش واسطه ای خودکارآمدی معلمان دوره ابتدایی شهر فین
ابراهیم برزم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 551-563
42 بررسی رابطه بین راهبردهای خودانگیخته یادگیری با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان
لیلا ردانی پور، جهان بخش رحمانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 564-575
43 تبیین مشکلات یادگیری کودکان بر اساس سبک فرزند پروری ادراک‌شده و کمال‌گرایی والدین در دانش‌آموزان دبستانی
سید امین موسوی حسینی، وحید عبدالمنافی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 576-589
44 دلالت های تربیتی برگرفته شده از شناخت شناسی اسلامی در تربیت
مرضیه حسینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 590-605
45 جایگاه تربیت کودکان از دیدگاه انديشمندان اسلامی با تاکید بر سنتزپژوهی
مژگان محمدی نائینی، مرضیه حسینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 606-629
46 تاثير فرهنگ پدافند غیر عامل در مدارس، اصول و مفاهیم (بر اساس ارزیابی میزان شناخت معلمان منطقه انزل با پدافند غیر عامل)
حسین بقایی، فرزانه مشفقیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 630-649
47 مقایسه تأثیر رفتاردرمانی شناختی و روان‌درمانی معنوی-مذهبی بر کاهش اضطراب دانش‌آموزان
لیلا ولی الهی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 650-659
48 تأثیر بازی هدفمند حرکتی بر کاهش پرخاشگری، احساس شادی و خلاقیت هیجانی- شناختی کودکان بیش‌فعال
مهدی رضایی پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 660-674
49 شناسایی میزان انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر با تاکید بر ارائه ی راهکارهای عملی
شیما مرادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 675-687
50 راه کارهای عملی انگیزه بخشی به معلم ومربی
شیما مرادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 688-701
51 تأثیر استفاده از پویا نمایی در مفاهیم انتزاعی علوم تجربی، بر پردازش شناختی و عمق یادگیری دانش آموزان پایه ششم
ثریا دهواری، ذبیح‌ الله اللهی، محسن روشنیان رامین
دانلود رایگان مقاله و مقالات 702-713
52 مقایسه‌ی میزان خودکار آمدی اجتماعی، احساس تنهایی و امیدواری در دختران نوجوان با و بدون پدر مصرف‌کننده مواد
فاطمه سنگ سفیدی، علیرضاملازاده، مجتبی تمدنی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 714-728
53 بررسی تاثیر آموزش ریاضی با رویکرد قابلیت محور بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهرستان اردل
مهشید نجات دهکردی، محمدجواد لیاقتدار
دانلود رایگان مقاله و مقالات 729-747
54 مطالعه اثرپذیری فناوری‌های نوین سیار در آموزش مهارت‌های خواندن و خودتنظیمی (مطالعه موردی دانش آموزان دیرآموز)
سمینه آشناگر، ذبیح الله اللهی، عیسی رضایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 748-761
55 بررسی بهره‌گیری از تکنولوژی بر پردازش شناختی و عمق یادگیری دانش آموزان پایه ششم (مطالعه موردی پویانمایی)
ثریا دهواری، ذبیح‌ الله اللهی، محسن روشنیان رامین
دانلود رایگان مقاله و مقالات 762-775
56 اثربخشی مهارت های زندگی بر خودکارآمدی و تعلل ورزی (مورد مطالعه: دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر پارسیان)
امید ستاری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 776-796
57 اثربخشی آموزش روانی خانواده بر اختلال افسردگی اساسی: یک مرور سیستماتیک
مرتضی روستایی، سید عبدالمجید بحرینیان، مهدی رضایی، زهرا احمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 797-804
58 مطالعه تطبیقی طرحواره های ذهنی از دیدگاه پیاژه و شاکله از دیدگاه علامه طباطبایی و ارایه راهبردهای عملی
پروین حسینی اصل، مژگان محمدی نائینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 805-816
59 رابطه هوش‌های چندگانه و نیازهای روان‌شناختی با نحوه استفاده از اینترنت
پرویز کریمی ثانی، نوید طاهری، مریم موحدنژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 817-828
60 اثربخشی آموزشی برنامه هوش موفق استرنبرگ بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان بیش فعال در تبریز
پرویز کریمی ثانی، نوید طاهری، معصومه فرهادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 829-841
61 تأثیر آموزش مهارت های مدیریت هیجان از طریق بازی درمانی بر اختلال نافرمانی مقابله ای دانش آموزان
پرویز کریمی ثانی، نوید طاهری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 842-855
62 تاثیر آموزش مبتنی بر مولفه های هوش چندگانه گاردنر بر مشکلات رفتاری و تمرکز حواس کودکان ابتدائی
پرویز کریمی ثانی، نوید طاهری، مینا ظفری قراملکی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 856-868
63 بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی بر کاهش علائم بیش فعالی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی / کاستی توجه در تبریز
پرویز کریمی ثانی، نوید طاهری، سولماز فاتحی خشگناب
دانلود رایگان مقاله و مقالات 869-884
64 بررسی تاثیر تمرکز حواس و توجه بر یادگیری دانش آموزان
لیلا عباسی باغبادرانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 885-904