دوره 3، شماره 3/1، پاییز 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

تأثیرات مثبت و منفی اینترنت در بین دانش آموزان

 عبداله دهقانی، وحید معصومی فرد

1-10
2

هنجاریابی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه صمیمیت زوجین و رابطه آن با مثبت‌اندیشی در زنان متاهل شهر تهران

 مهناز مشایخ، مهناز عسکریان

11-24
3

تأثیر یک دوره برنامه تمرینی بر شاخص‌های کیفیت زندگی و سطح کیفیت ذهنی خواب دانشجویان غیر فعال

وحید بخشعلی پور، سیاوش خداپرست سرشکه 

25-38
4

مقایسه میزان سواد اطلاعاتی و مهارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشجویان تحت آموزش از راه دور و آموزش سنتی

 زهره اسمعیلی، همت ا.. مرادیان، بهرام طاهری کیا، مهری باقری مجاهد

39-49
5

مقایسه نظام آموزشی پیش دبستانی و دبستانی ایران، فرانسه، مالزی، کانادا و سوئيس

 لادن سلیمی، حمید ولی الهی

50-63
6

تاثیر آشوب بر یادگیری دانش آموزان شهر بجنورد

 شوکت علیدادیانی، رویا افراسیابی

64-73
7

بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد فرزند پروری بارکلی به مادران بر افزایش هوش هیجانی دانش آموزان

 ناهید پاک منش

74-81
8

رابطه راهبردهای خودتنظیمی و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی در دانش ­آموزان

 فتاح استوار

82-89
9

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت احساسات مدیران (مطالعه موردي شرکت پالایش گاز پارسیان)

 سید احمد هاشمی، رضا اشگرف، ژاله قاسمی

90-101
10

بررسی رابطه تعهد سازمانی و سکوت سازمانی با عملکرد سازمانی در بین معلمان ابتدایی شهرستان گلوگاه در سال تحصیلی 96-95

 نگین جباری، حجت جعفری، فاطمه امیرخانلو

102-111
11

بررسی رابطه سبک های مدیریتی مدارس در ایجاد روحیه نشاط وعملکرد شغلی معلمان ابتدایی شهرستان گلوگاه در سال تحصیلی 96- 95

نگین جباری، عارفه کاظمی ملک محمودی، فقیه امیرخانلو

112-120
12

بررسی تاثیرآموزش مهارت‌های ارتباطی به پرستاران بر رضایتمندی بیماران از نحوه برقراری ارتباط در بیمارستان حکیم جرجانی گرگان سال 1394

 نگین جباری، فاطمه باغ خواستی، هاجر بیگم حسینی

121-131
13

مدیریت استعداد و مدیریت الکترونیکی منابع انسانی در آموزش و پرورش

 نگین جباری، فاطمه نامنی­

132-140
14

بررسی تاثیر حمایت سازمانی و هویت تیمی بر اخلاق حرفه ای در بین کارکنان اموزش و پرورش شهرستان گرگان

 نگین جباری، معصومه حسن پور، آزاده بینش

141-148
15

بزودی

بزودی

0-0