دوره 3، شماره 1/3، بهار 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

مقایسه مسئولیت پذیری، خودکارآمدی و عزت نفس مادران شاغل و غیر شاغل کودکان مراکز پیش دبستانی شهر رشت

زهرا خوش نژاد، فرزانه فرج اللهی

1-11
2

مباني جامعه ‌شناختي برنامه‌ريزي آموزشي و درسي

حمید ولی الهی، لادن سلیمی

12-20
3

رابطه اخلاق پژوهشی با تسهیم دانش در میان مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران

سیده نسرین سجادیان

21-33
4

تبیین روان شناختی طرح واره های ناسازگارانه اولیه بر خوشبینی (مورد مطالعه: دانشجویان پیام نور شهر گرگان، سال 93-94)

ابوطالب جعفرآبادی

34-52
5

رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با مسئولیت پذیری دانش آموزان

الناز مدرس یزدی، سید احمد جلالی، پریسا تجلی

53-59
6

مقایسه اضطراب مرگ، امید به زندگی و تاب آوری میان بیماران مبتلا به تالاسمی و افراد غیر مبتلا

فرزانه جمال ابادی

60-67
7

تبیین روانشناختی تاثیر روانی جنگ بر نیروهای نظامی و خانواده های آنان (مورد مطالعه پدیده روانی خستگی ناشی از جنگ)

ابوطالب جعفرآبادی

68-83
8

بررسی همبستگی صفات شخصیت با استعداد آسیب احساسی در بیماران قلبی عروقی بیمارستان امام خمینی در سال 1393

 الناز فرزین فرد، شاهرخ مکوند حسینی، فرحناز کیان ارثی

84-93
9

اثربخشی آموزش مهارتهاي ارتباطي با استفاده از روش (TA) بر باورهاي غير منطقي زنان

فرانک حسنی پویا

94-100
10

بررسی تاثیر اینترنت بر مهارت تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایران با تاکید بردانشگاه های مازندران

سید طاهر قادری

101-116
11

نقش الگوی TPACK در طراحی آموزشی محیط یادگیری الکترونیکی

 حسین لطفی، رضا پاشا، مجید پژومان، عباس صادقی

117-129
12

مقایسه اثربخشی روش تدریس مبتنی بر هوش منطقی ریاضی با روش تدریس سنتی بر بهبود جو روانی اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

حسین لطفی، محمد اسماعیل مهدوی عمران، محترم کیاقادی، جواد عابدی

130-143
13

مقایسه طرح واره­های ناسازگار و سبک­های فرزند پروری در افراد با رگه­های اختلالات شخصیت دسته ب و فاقد آن

نسرین احمدی، فخرالسادات قریشی راد

144-155
14

اثربخشی آموزش روش تحلیل رفتار متقابل بر بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت زندگی زنان ­

محمدعلی احمدوند، شیما روستایی علیشاه

156-167
15

اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی بر سازگاری در بین دانش آموزان پسر دوره دوم مقطع متوسطه شهر بویین زهرا

رمضان جهانیان، ابوالفضل صفیعی پور

168-179