دوره 3، شماره 2/2، تابستان 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

ارائه مدلی جهت ارتقاء و پیشرفت کیفیت آموزشی (مورد مطالعه: کارکنان وزارت تعاون و رفاه اجتماعی)

 فخری السادات حسینی، سیده فاطمه حسینی

1-16
2

بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر توانمندسازی سالمندان شهر یاسوج

 مهرداد کرمی، اصغر محمدی

17-34
3

اثربخشی آموزش مهارت ­های ابراز وجود بر تفکر انتقادی دانشجویان

مریم فلاحی، فاطمه حیدری، فاطمه بریهی

35-47
4

بررسی رابطه احساس تنهایی، انزوای اجتماعی و عملکرد تحصیلی با میزان استفاده از شبکه ­های اجتماعی مجازی در بین دانشجویان

زهرا دریکوندی، ناهید دریکوندی، خدیجه گشتیل، محسن باقری

48-60
5

بررسی مقایسه­ ای برنامه­ ی درسی مطالعات اجتماعی ایران و سنگاپور در دوره ابتدایی

ابوبکر مقام دوست

61-74
6

تأثیر گذراندن دورۀ پیش دبستانی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی

 سمیه پورکریم، وحید معصومی فرد

75-86
7

اثربخشی آموزش مهارت­ های شناختی و فراشناختی بر تفکر انتقادی دانش ­آموزان تیزهوش و عادی

 سمیرا انتظاری، الهام فروزنده 

87-101
8

بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر رفتار زیست محیطی (مطالعه موردی: شهرستان فارسان)

 رضا اسماعیلی، حمید فدایی ده چشمه

102-112
9

بزودی

بزودی

0-0
10

بزودی

بزودی

0-0
11

بزودی

بزودی

0-0
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0