دوره 4، شماره 1/1، بهار 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

نقش ابعاد سبک زندگی و هوش هیجانی در پیش بینی میزان سازگاری زناشویی افراد متاهل معلول جسمی- حرکتی

 زهره حیدری، سوگند کوچکی مطلق، وجیهه موحد

1-9 [purchase_link id=”5010″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

اثربخشی مشاوره شغلی به روش کرومبولتز بر بلوغ شغلی و افکار ناکارآمد در دانش‌آموزان مقطع متوسطه‌ی شهر تهران

 راضیه کاظمی

10-20 [purchase_link id=”5012″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

اثربخشی طرح واره‏های درمانی بر سبک دلبستگی و رضایت‌مندی زناشویی زنان متأهل

نگین زینلی، محمدابراهیم مداحی

21-35 [purchase_link id=”5015″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بررسی رابطه رفتار سازمانی مثبت گرا و انگیزش دبیران مقطع متوسطه اول چابهار

 رضا فتح اله زاده، علی امیری نسب، عبدالرحمن اربابی کلاتی

36-45 [purchase_link id=”5017″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

رابطه بین تنوع در رویکرد های تدریس معلمان ریاضی و وضعیت درک ریاضی دانش آموزان پایه پنجم (مورد مطالعه: دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان عباس آباد)

 ریحانه بذر افشان

46-57 [purchase_link id=”5019″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

ارتباط بین انگیزش تحصیلی و مسئولیت‌پذیری با کارکردهای اجتماعی و انطباقی

زبیده اسدی جعفری

58-70 [purchase_link id=”5021″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

نقش باورهای غیر منطقی در تعهد زناشویی زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز سلامت منطقه 2 شهر تهران

شبنم سيري ثابت

71-80 [purchase_link id=”6338″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

تاثیر موسیقی درمانی برکاهش رفتارهای پرخاشگرانه کودکان اوتیسم (درخود مانده) شهر بندرعباس

 مریم امانی، نوشین تقی نژاد

81-91 [purchase_link id=”6340″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بررسی رابطه نشخوار فکری و هوش هیجانی با انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول

 نجمه حاج حسنی، محدثه درویشی، مطهره درویشی، فریدون کریم نیا

92-100 [purchase_link id=”6342″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بررسي رابطه بين هويت قومي و اعتماد در روابط بين فردي دانشجو معلمان مقطع ابتدايي دانشگاه فرهنگيان ورودي سال 1396

 نرگس امامقلی زاده، معصومه آزموده

101-107 [purchase_link id=”6344″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

رابطه فرسودگی شغلی با کیفیت خواب و سلامت روان پرستاران شاغل در بیمارستان

 محسن کندی

108-116 [purchase_link id=”6346″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

اثربخشی آموزش مولفه‌های هوش هیجانی بر یادگیری خودتنظیمی و هوش معنوی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان نکا

 آمنه ابدالی اومالی

117-132 [purchase_link id=”6349″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

اثربخشی آموزش گروهی حل مسأله بر شادکامی و کیفیت زندگی زنان در حال درمان با متادون

فائزه تورانی، مهدی زارع بهرام آبادی

133-145 [purchase_link id=”6351″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

تحلیل محتوای کتب پیام های آسمان دوره ی متوسطه اول از منظر مؤلفه­های محبت و مهرورزی

سمیّه پاپی، مسعود صفایی مقدم، سید جلال هاشمی

146-158 [purchase_link id=”6353″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

پیش‌بینی اختلال رفتاری کودکان بر اساس سبک‌های فرزند پروری مادران در دانش آموزان دختر دوره ابتدایی

شهپر شریفی، محمدرضا ایروانی

159-168 [purchase_link id=”6355″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
16

اثربخشی آموزش تنظیم هیجان به مادران بر کاهش تکانشگری و رفتارهای کلیشهای دانش آموزان اتیسم پسر مقطع ابتدایی شهرستان فلاورجان

 اعظم مهدی زاده

169-181 [purchase_link id=”6357″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
17

اثربخشی تفکر خلاق بر تسهیل تصمیم‌گیری مسیر شغلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول

 محمد رضا ایروانی، محبوبه السادات فاطمی

182-193 [purchase_link id=”6359″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
18

پیش بینی اختلال رفتاری کودکان بر اساس کیفیت زندگی و اعتیاد به اینترنت مادران در دانش آموزان دختر دوره ابتدایی

شهپر شریفی، محمدرضا ایروانی

194-204 [purchase_link id=”6361″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
19

اثربخشی آموزش فرزند پروری بارکلی به مادران بر حرمت نفس و کیفیت زندگی در دانش آموزان  

 محدثه درویشی، نجمه حاج حسنی، مطهره درویشی، محمد رضا پاکدامن

205-213 [purchase_link id=”6364″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
20

اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت، بخشش و بهزیستی روانشناختی-مطالعه مروری

خیراله کریم زاده، مسعود سلیمی  

214-224 [purchase_link id=”6366″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]