دوره 9، شماره 1، بهار 02

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانمقالهشماره صفحه
1 رابطه عملکرد خانواده با مشکلات رفتاری نوجوانان دختر و پسر
مرضیه طاهرخانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-18
2 بررسی مهارت‌های درک و دقت خواندن در دانش‌آموزان مبتلا به آسیب شنوایی پایه‌های دوم تا پنجم دبستان و طبیعی پایه دوم دبستان شهر اهواز
حکیمه صادقی خواه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 19-34
3 مقایسه سواد دیجیتالی دانشجویان رشته‌های مامائی و پرستاری و ارائه راه‌کارهایی برای ارتقاء آن در دانشگاه‌های غرب مازندران
صدیقه سیاه سرانی صلاح الدین کلا، هاجر زارعی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 35-46
4 پیش‌بینی سازگاری زناشویی بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در زنان همزیست با والدین شوهر
منصور بیرامی، مریم محزون
دانلود رایگان مقاله و مقالات 47-55
5 A process study of Anxiety, Social anxiety and Depression among people who stutter
Kabir Sharifi, Afshin Hassani, Sadegh Karimi, NabiAllah Janbaz, Hossein Mousavi
دانلود رایگان مقاله و مقالات 56-68
6 آموزش و پرورش در عصر زیست‌بوم پساکرونا؛ آسیب‌ها و راهبردهای کارآمد
پژمان قنبری، فرهاد طاهری، نبی‌الله جانباز، افشین حسنی، صادق کریمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 69-84
7 پسابرنامه ها و فرصت های جهانی شدن تعلیم و تربیت دوره پسا کرونا دردانشگاه فرهنگیان
سعید رحمانی خواجه لنگی پژمان قنبری کهیانی سکینه رحمانی خواجه لنگی، صادق کریمی، سید حسین موسوی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 85-95
8 اثربخشی آموزش گروهی رویکرد پذیرش و تعهد(ACT) بر بهبود عشق دانشجویان
پژمان قنبری کهیانی، سعید رحمانی خواجه لنگی، سکینه رحمانی خواجه لنگی، فرهاد طاهری، صادق کریمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 96-104
9 تعیین نقش سواد رسانه ای در پیش بینی سبک های فرزندپروری و توانمند سازی والدین ناحیه ۲ شهرستان زاهدان
معصومه راشکی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 105-116
10 بررسی رابطه‌ی دین‌داری با سلامت روان و رضایت شغلی معلمان آموزش ابتدایی شهرستان نقده
اعظم اصغری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 117-128
11 بررسی رابطه بین ادراک از محیط یادگیری و خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر فیروزآباد
حمیده بهی، شهربانو یونسی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 129-140
12 تاثير عوامل ژنتیکی بر هوش
مرضیه راشکی قلعه نو، حسینعلی عبدی، مرتضی غلامیان، افسانه حسن پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 141-152
13 بررسی رابطه شرایط شغلی و خیانت زناشویی در زنان شاغل در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی بروجن
زهرا فیروزی بروجنی، مجتبی علی اکبری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 153-176
14 نقش تعدیل کننده مسئولیت پذیری در رابطه بین سبک های حل تعارض و بی ثباتی ازدواج در بین زوجین شهر فیروزآباد
زهرا عادلی، اعظم داوودی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 177-188
15 نقد و بررسی دیدگاه های دیویی در آموزش و پرورش
خضر گلی زاده، کبیراحمدی، یحیی بسطامی زاهد، سعید قادری، سعید عبداله پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 189-203
16 اثربخشی بازی‌درمانی شناختی رفتاری بر سازگاری اجتماعی، عزت‌نفس و اضطراب کودکان شهر اهواز
بهادر اسفندیاری، مرضیه حاتمی دزدارانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 204-221
17 مقایسه گرایش به سوء مصرف مواد مخدر صنعتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز بر حسب جنسیت، اشتغال و وضعیت تحصیلی آن‌ها
علی نقی اقدسی، سولماز منظم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 222-234
18 راهکارهای مراقبت از دانش‌آموزان در برابر آسیب‌های اجتماعی فضای مجازی
لیلا دریایی خرسند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 235-245
19 رشد اجتماعی جوانان و نوجوانان و نقش رسانه ها بر آن با تاکید بر برنامه های ماهواره
رقیه علائی، فهیمه فکری خواجه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 246-257
20 ادراکات معلمان دوره ابتدائی از کار گروهی در کلاس: موانع و مسائل
زهرا نیک نام، فاطمه قاسم آبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 258-272
21 تعیین تأثیر آموزش مؤلفه‌های رویکرد ساختاری بر کیفیت زندگی، حل تعارضات زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی زوجین متعارض
معصومه مطلق، ذبیح پیرانی، پریسا امیری‌زاهد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 273-290
22 بررسی اعتماد به نفس و امید به زندگی در مادران دارای فرزند اوتیسم و مادران دارای فرزند عادی
بهناز قهیه نی، داود معنوی پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 291-303
23 نقش اخلاق حرفه‌ای معلم در تشویق دانش‌آموزان متوسطه به نماز
ثریا آرزومند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 304-315
24 تاثیر تفکرات مثبت بر سبک زندگی بیماران خاص با تکیه بر نظریه کنترل شناختی
طیبه آردی، فوزیه طباطبایی حسینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 316-342
25 بررسی رابطه ی شادكامی با سلامت اجتماعی دانش آموزان
سمیه یزدی زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 343-352
26 اثربخشی سبک های نوین آموزشی بر انگیزش پیشرفت و رضایت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر پهله استان ایلام
سیده صغری حسینی، سید ذبیح الله حسینی راد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 353-362
27 تأثیر آموزش سبك زندگی بر بهزيستی معنوی دانشجويان دانشگاه تربیت مدرس تهران
نورالهدی یوسفندی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 363-382
28 ارتباط وسواس فکری و عملی با اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به کرونا
مریم فتح اللهی فرد، مریم بهنام مرادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 383-408
29 ارتباط طرحواره ها و تیپ شخصیتی با سکون زدگی در بین پرستاران (مطالعه موردی: شهرستان بابل)
عبدالعلی یعقوبی، هدی نصراللهی هریکندی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 409-426
30 بررسی نقش بخشش در رضایت زناشویی
سمیه طالبی، کیومرث فرحبخش
دانلود رایگان مقاله و مقالات 427-441
31 شناسایی عوامل موثر بر توسعه کیفیت خدمات آموزشی در سازمان‌های یادگیرنده (دانشگاه فرهنگیان)
فیروزه میاحی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 442-452
32 تاثیر جو حمایتی کلاس، احساسات مثبت و سرمایه روان‌شناختی بر عملکرد تحصیلی با توجه به نقش میانجی درگیری تحصیلی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قم)
عاطفه سادات کریمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 453-472
33 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت زناشویی، مثبت اندیشی و کاهش باورهای غیرمنطقی در زوجین
فاطمه چنانی، بهمن دادفر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 473-480
34 پیش‌بینی حل مسئله اجتماعی بر اساس جو عاطفی خانواده جو عاطفی – اجتماعی مدرسه و کمک طلبی تحصیلی در دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر فسا
مریم مطهری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 481-488
35 سهم عملکرد خانواده و سبک فرزندپروری مادر در پیش‌بینی اضطراب کودکان پیش‌دبستانی
زهرا غیاثوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 489-496
36 بررسی تحصیلی برنامه های آموزشی ضمن خدمت معلمان و ارائه پیشنهادات برای بهبود کیفی
عبدالرضا نواح، مریم شریفی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 497-511
37 بررسی اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBCT) بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری دانش‌آموزان دختر متوسطه
زینب میرشکار، فرشید نجفی، بتول نوید دهکردی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 512-530
38 رابطه باورهای غیرمنطقی و نیازهای بنیادین روان‌شناختی با شفقت به خود و کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS)
طهامه هم وطن، مریم دهقانیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 531-548
39 مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با بهزیستی روان‌شناختی در نوجوانان با گرایش به رفتارهای پرخطر و نوجوانان عادی
سمیه طالبی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 549-562
40 بررسی تاثير بهزيستی روان‌شناختی و اجتماعی بر حالت تهوع ناشی از شيمی درمانی در زنان مبتلا به سرطان سينه شهرستان شيراز
الهه اسلمی، اکرم ملک زاده، معصومه ایزدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 563-581
41 اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب کرونا و حل تعارضات زناشویی زوجین تهرانی در دوران همه‌گیری بیماری کووید-۱۹
مصطفی اژدری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 582-587
42 عنوان تاثیر اخلاق در مدیریت از منظر نهج‌البلاغه
آصفه گیاه چین، ناهید واثقیان فرد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 588-600
43 تاثیر شادابی ونشاط محیط مدرسه در پیشرفت تحصیلی ومسئولیت پذیری دانش آموزان
حلیمه شیخ
دانلود رایگان مقاله و مقالات 601-612
44 بررسی دیدگاه های موجود پیرامون برنامه درسی پنهان
بنفشه بهرامی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 613-626
45 نگاهی بر اصول و عناصر و ویژگی های روش تدریس های‌-اسکوپ
مهناز نجفی سرغولی، فاطمه آشنا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 627-640
46 بررسی رابطه کارکرد خانواده مبدأ، ادراك حمایت خانواده و مؤلفه‌های تنظیم هیجانی با گرایش به افکار خودکشی گرایانه در افراد نظامی
آرش جلالی دوقزلو، مژگان ارجمندی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 641-653
47 بررسی نقش واسطه‌ای تاب‌آوری تحصیلی در رابطه بین خودتنظیمی هیجانی با اشتیاق تحصیلی در کودکان با یادگیری خاص
خدیجه رجبیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 654-662
48 ثبات زناشویی زنان شاغل: نقش پیش‌بین راهبردهای حفظ رابطه، دیدگاه فهمی خود و همسر
مژگان ارجمندی، آرش جلالی دوقزلو
دانلود رایگان مقاله و مقالات 663-674
49 بررسی رابطه بین ارتباط با همسالان و رضایت از مدرسه با رضایت از زندگی دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر مهاباد
فردین بهمنیار
دانلود رایگان مقاله و مقالات 675-682
50 نقش واسطه‌ای بلوغ عاطفی در رابطه بین ذهن آگاهی و طلاق عاطفی در بین زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر یزد
نسیم فلاح تفتی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 683-692