دوره 9، شماره 1، بهار 02

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانمقالهشماره صفحه
1 رابطه عملکرد خانواده با مشکلات رفتاری نوجوانان دختر و پسر
مرضیه طاهرخانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-18
2 بررسی مهارت‌های درک و دقت خواندن در دانش‌آموزان مبتلا به آسیب شنوایی پایه‌های دوم تا پنجم دبستان و طبیعی پایه دوم دبستان شهر اهواز
حکیمه صادقی خواه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 19-34
3 مقایسه سواد دیجیتالی دانشجویان رشته‌های مامائی و پرستاری و ارائه راه‌کارهایی برای ارتقاء آن در دانشگاه‌های غرب مازندران
صدیقه سیاه سرانی صلاح الدین کلا، هاجر زارعی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 35-46
4 پیش‌بینی سازگاری زناشویی بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در زنان همزیست با والدین شوهر
منصور بیرامی، مریم محزون
دانلود رایگان مقاله و مقالات 47-55
5 A process study of Anxiety, Social anxiety and Depression among people who stutter
Kabir Sharifi, Afshin Hassani, Sadegh Karimi, NabiAllah Janbaz, Hossein Mousavi
دانلود رایگان مقاله و مقالات 56-68
6 آموزش و پرورش در عصر زیست‌بوم پساکرونا؛ آسیب‌ها و راهبردهای کارآمد
پژمان قنبری، فرهاد طاهری، نبی‌الله جانباز، افشین حسنی، صادق کریمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 69-84
7 پسابرنامه ها و فرصت های جهانی شدن تعلیم و تربیت دوره پسا کرونا دردانشگاه فرهنگیان
سعید رحمانی خواجه لنگی پژمان قنبری کهیانی سکینه رحمانی خواجه لنگی، صادق کریمی، سید حسین موسوی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 85-95
8 اثربخشی آموزش گروهی رویکرد پذیرش و تعهد(ACT) بر بهبود عشق دانشجویان
پژمان قنبری کهیانی، سعید رحمانی خواجه لنگی، سکینه رحمانی خواجه لنگی، فرهاد طاهری، صادق کریمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 96-104
9 تعیین نقش سواد رسانه ای در پیش بینی سبک های فرزندپروری و توانمند سازی والدین ناحیه ۲ شهرستان زاهدان
معصومه راشکی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 105-116
10 بررسی رابطه‌ی دین‌داری با سلامت روان و رضایت شغلی معلمان آموزش ابتدایی شهرستان نقده
اعظم اصغری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 117-128
11 بررسی رابطه بین ادراک از محیط یادگیری و خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر فیروزآباد
حمیده بهی، شهربانو یونسی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 129-140
12 تاثير عوامل ژنتیکی بر هوش
مرضیه راشکی قلعه نو، حسینعلی عبدی، مرتضی غلامیان، افسانه حسن پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 141-152
13 بررسی رابطه شرایط شغلی و خیانت زناشویی در زنان شاغل در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی بروجن
زهرا فیروزی بروجنی، مجتبی علی اکبری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 153-176
14 نقش تعدیل کننده مسئولیت پذیری در رابطه بین سبک های حل تعارض و بی ثباتی ازدواج در بین زوجین شهر فیروزآباد
زهرا عادلی، اعظم داوودی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 177-188
15 نقد و بررسی دیدگاه های دیویی در آموزش و پرورش
خضر گلی زاده، کبیراحمدی، یحیی بسطامی زاهد، سعید قادری، سعید عبداله پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 189-203
16 اثربخشی بازی‌درمانی شناختی رفتاری بر سازگاری اجتماعی، عزت‌نفس و اضطراب کودکان شهر اهواز
بهادر اسفندیاری، مرضیه حاتمی دزدارانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 204-221
17 مقایسه گرایش به سوء مصرف مواد مخدر صنعتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز بر حسب جنسیت، اشتغال و وضعیت تحصیلی آن‌ها
علی نقی اقدسی، سولماز منظم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 222-234
18 راهکارهای مراقبت از دانش‌آموزان در برابر آسیب‌های اجتماعی فضای مجازی
لیلا دریایی خرسند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 235-245
19 رشد اجتماعی جوانان و نوجوانان و نقش رسانه ها بر آن با تاکید بر برنامه های ماهواره
رقیه علائی، فهیمه فکری خواجه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 246-257
20 ادراکات معلمان دوره ابتدائی از کار گروهی در کلاس: موانع و مسائل
زهرا نیک نام، فاطمه قاسم آبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 258-272
21 تعیین تأثیر آموزش مؤلفه‌های رویکرد ساختاری بر کیفیت زندگی، حل تعارضات زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی زوجین متعارض
معصومه مطلق، ذبیح پیرانی، پریسا امیری‌زاهد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 273-290
22 بررسی اعتماد به نفس و امید به زندگی در مادران دارای فرزند اوتیسم و مادران دارای فرزند عادی
بهناز قهیه نی، داود معنوی پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 291-303
23 نقش اخلاق حرفه‌ای معلم در تشویق دانش‌آموزان متوسطه به نماز
ثریا آرزومند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 304-315
24 تاثیر تفکرات مثبت بر سبک زندگی بیماران خاص با تکیه بر نظریه کنترل شناختی
طیبه آردی، فوزیه طباطبایی حسینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 316-342
25 بررسی رابطه ی شادكامی با سلامت اجتماعی دانش آموزان
سمیه یزدی زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 343-352
26 اثربخشی سبک های نوین آموزشی بر انگیزش پیشرفت و رضایت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر پهله استان ایلام
سیده صغری حسینی، سید ذبیح الله حسینی راد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 353-362
27 تأثیر آموزش سبك زندگی بر بهزيستی معنوی دانشجويان دانشگاه تربیت مدرس تهران
نورالهدی یوسفندی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 363-382
28 ارتباط وسواس فکری و عملی با اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به کرونا
مریم فتح اللهی فرد، مریم بهنام مرادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 383-408
29 ارتباط طرحواره ها و تیپ شخصیتی با سکون زدگی در بین پرستاران (مطالعه موردی: شهرستان بابل)
عبدالعلی یعقوبی، هدی نصراللهی هریکندی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 409-426
30 بررسی نقش بخشش در رضایت زناشویی
سمیه طالبی، کیومرث فرحبخش
دانلود رایگان مقاله و مقالات 427-441
31 شناسایی عوامل موثر بر توسعه کیفیت خدمات آموزشی در سازمان‌های یادگیرنده (دانشگاه فرهنگیان)
فیروزه میاحی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 442-452
32 تاثیر جو حمایتی کلاس، احساسات مثبت و سرمایه روان‌شناختی بر عملکرد تحصیلی با توجه به نقش میانجی درگیری تحصیلی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قم)
عاطفه سادات کریمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 453-472
33 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت زناشویی، مثبت اندیشی و کاهش باورهای غیرمنطقی در زوجین
فاطمه چنانی، بهمن دادفر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 473-480
34 پیش‌بینی حل مسئله اجتماعی بر اساس جو عاطفی خانواده جو عاطفی – اجتماعی مدرسه و کمک طلبی تحصیلی در دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر فسا
مریم مطهری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 481-488
35 سهم عملکرد خانواده و سبک فرزندپروری مادر در پیش‌بینی اضطراب کودکان پیش‌دبستانی
زهرا غیاثوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 489-496
36 بررسی تحصیلی برنامه های آموزشی ضمن خدمت معلمان و ارائه پیشنهادات برای بهبود کیفی
عبدالرضا نواح، مریم شریفی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 497-511
37 بررسی اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBCT) بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری دانش‌آموزان دختر متوسطه
زینب میرشکار، فرشید نجفی، بتول نوید دهکردی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 512-530
38 رابطه باورهای غیرمنطقی و نیازهای بنیادین روان‌شناختی با شفقت به خود و کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS)
طهامه هم وطن، مریم دهقانیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 531-548
39 مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با بهزیستی روان‌شناختی در نوجوانان با گرایش به رفتارهای پرخطر و نوجوانان عادی
سمیه طالبی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 549-562
40 بررسی تاثير بهزيستی روان‌شناختی و اجتماعی بر حالت تهوع ناشی از شيمی درمانی در زنان مبتلا به سرطان سينه شهرستان شيراز
الهه اسلمی، اکرم ملک زاده، معصومه ایزدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 563-581
41 اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب کرونا و حل تعارضات زناشویی زوجین تهرانی در دوران همه‌گیری بیماری کووید-۱۹
مصطفی اژدری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 582-587
42 عنوان تاثیر اخلاق در مدیریت از منظر نهج‌البلاغه
آصفه گیاه چین، ناهید واثقیان فرد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 588-600
43 تاثیر شادابی ونشاط محیط مدرسه در پیشرفت تحصیلی ومسئولیت پذیری دانش آموزان
حلیمه شیخ
دانلود رایگان مقاله و مقالات 601-612
44 بررسی دیدگاه های موجود پیرامون برنامه درسی پنهان
بنفشه بهرامی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 613-626
45 نگاهی بر اصول و عناصر و ویژگی های روش تدریس های‌-اسکوپ
مهناز نجفی سرغولی، فاطمه آشنا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 627-640
46 بررسی رابطه کارکرد خانواده مبدأ، ادراك حمایت خانواده و مؤلفه‌های تنظیم هیجانی با گرایش به افکار خودکشی گرایانه در افراد نظامی
آرش جلالی دوقزلو، مژگان ارجمندی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 641-653
47 بررسی نقش واسطه‌ای تاب‌آوری تحصیلی در رابطه بین خودتنظیمی هیجانی با اشتیاق تحصیلی در کودکان با یادگیری خاص
خدیجه رجبیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 654-662
48 ثبات زناشویی زنان شاغل: نقش پیش‌بین راهبردهای حفظ رابطه، دیدگاه فهمی خود و همسر
مژگان ارجمندی، آرش جلالی دوقزلو
دانلود رایگان مقاله و مقالات 663-674
49 بررسی رابطه بین ارتباط با همسالان و رضایت از مدرسه با رضایت از زندگی دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر مهاباد
فردین بهمنیار
دانلود رایگان مقاله و مقالات 675-682
50 نقش واسطه‌ای بلوغ عاطفی در رابطه بین ذهن آگاهی و طلاق عاطفی در بین زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر یزد
نسیم فلاح تفتی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 683-692
51 تحلیل محتوا متن فارسی پایه چهارم ابتدایی به روش ویلیام رومی
فاطمه قاسمی، رضا شیرازی، صفوراسادات میرفندرسکی، سامیه نظری، سید ابوالفضل شیخ
دانلود رایگان مقاله و مقالات 693-697
52 تحلیل محتوای متن کتاب هدیه آسمانی پنجم ابتدایی براساس تکنیک ویلیام رومی
مینا یاقوتی،رضا شیرازی، افسانه تجری، فاطمه ابراهیمی فرد، زهرا تخم افشان،.مائده قرائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 698-702
53 رابطه ناگویی خلقی و حل مسئله با اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دوره ابتدایی
سکینه قادری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 703-717
54 بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی
فریبا پورعبدالله
دانلود رایگان مقاله و مقالات 718-731
55 بررسی رابطه بین خود شکوفایی و حمایت اجتماعی دانش آموزان ابتدایی
فاطمه رمضانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 732-743
56 رابطه جهت‌گیری مذهبی با نگرش به ازدواج، امید به زندگی و سبک‌های اسنادی
فاطمه غلامی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 744-772
57 تأثیر هیپنوتراپی و آموزش خود هیپنوتیزمی به‌صورت فردی بر کاهش اختلال هراس اجتماعی و ترس از سخن گفتن در جمع
مریم خوشرو
دانلود رایگان مقاله و مقالات 773-781
58 بررسی اثربخشی گروه درمانی هیجان مدار و طرحواره درمانی گروهی بر دشواری تنظیم هیجان و سبک زندگی بهبود دهنده سلامت زنان چاق
حامد عامری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 782-793
59 بررسی کیفیت هوشمند سازی درمراکز پیش دبستانی رشت درتطابق با وضعیت مطلوب
عاطفه پسنده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 794-807
60 اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سلامت روان زنان افسرده
مائده وفائی نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 808-812
61 اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر انعطاف پذیری زناشویی در زوجین ناسازگار
فروزان اقبال پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 813-819
62 اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر هوش هیجانی دانش آموزان متوسطه
سیده زهرا هاشمی نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 820-824
63 اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سرسختی سلامت زنان مبتلا به افسردگی
طاهره واشقانی فراهانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 825-829
64 رابطه شخصیت فکری با اهمیت اعتماد به توانایی خود در بین دانش آموزان (مطالعه موردی: دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان فاریاب)
سجاد شکوئی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 830-838
65 بررسی رابطه کیفیت تدریس با انگیزش شغلی دبیران مدارس متوسطه شهر آمل در سال تحصیلی 1402-1401
سمیه رضایی مقدم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 839-852
66 بررسی رابطه بین عزت نفس مديران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمايی دخترانه شهرستان آمل در سال تحصيلی 1401-1402
سمیه رضایی مقدم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 853-864
67 بررسی و ارتباط هوش فرهنگی بر صمیمیت زوجین
زهرا مرادی عبدالیوسفی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 865-883
68 تحلیل محتوا متن و تمارین ریاضی پایه پنجم ابتدایی به روش ویلیام رومی
مبینا احسانی، معصومه دامغانی میر محله، سولماز کرد بچه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 884-889
69 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی مدیران مدارس شهر مسجد سلیمان در سال تحصیلی 97-1396
بابک باورساد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 890-910
70 تحلیل محتوا تصاویر کتاب علوم پایه چهارم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی
صغرا علی ابادی، رضا شیرازی، سیما رحیمی، سمیه قاسمی، سعیده کوهکن
دانلود رایگان مقاله و مقالات 911-916
71 تاثیر رویکرد شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی زوجین دچار تعارض مراجعه‌کننده به کلینیک‌های منطقه 2 تهران
احمد کربلایی، مهرداد ثابت، بهارک حسینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 917-952
72 بررسی اختلال یادگیری دانش آموزان در مقطع ابتدایی
مرضیه محمداصلانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 953-958
73 بررسی رابطه بین اختلال شنیداری و میزان یادگیری
مرضیه محمداصلانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 959-964
74 بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و رسیدگی الکترونیک پرونده‌های قضایی بر عملکرد مدیریت منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان دادگستری شهرستان قائمشهر و سوادکوه شمالی
عسگر نجفی ایوکی، لاله کهن سال
دانلود رایگان مقاله و مقالات 965-980
75 اثربخشی درمان هیجان مدار و راه‌حل محور بر رضایت و سازگاری زوجین
نسیم برنده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 981-990
76 واکاوی پیامدهای مداخلات و درمان هیجان مدار با رویکرد مرور سیستماتیک
حامد عامری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 991-1007
77 بررسی تأثیر مشاوره پرستاری با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان ترومای ناشی از ترس و اضطراب همراهان بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه ICU
سمیه شیرزاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1008-1016
78 مقایسه واکنش‌پذیری هیجانی، استرس والدینی و خود انتقادگری در والدین دارای کودک مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و اختلال یادگیری خاص
مهسا سادات مژگانی، فرهاد محمدی مصیری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1017-1026
79 بررسی الگوهای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر مبنای تأثیرپذیری از تولید مطالب آموزش مجازی معلمان
ثریا دهواری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1027-1036
80 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی مدیران مدارس شهر مسجد سلیمان در سال تحصیلی 97-1396
بابک باورساد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1037-1056
81 رابطه بین هوش هیجانی با میزان شادکامی در دانش آموزان
مهسا زعیم نیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1057-1083
82 بررسی رابطه برنامه درسی پنهان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مدارس متوسطه شهرستان آمل
فرشته رجایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1084-1095
83 بررسي و مطالعه رابطه بين نماز و امید به زندگی در دانشجويان رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پيام نور شهرستان آمل
سمیه رضایی مقدم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1096-1102
84 تاثیر برد هوشمند بر یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پایه پنجم دبستان های شهرستان آمل
فرشته رجایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1103-1113
85 بررسی رابطه رضایت شغلی با کیفیت تدریس دبیران مدارس متوسطه آمل
سمیه رضایی مقدم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1114-1121
86 نقش زنان در جنبش های تغییر یافته جامعه و پیامدهای اثر بخش آن
سیده فاطمه موسوی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1122-1138
87 عوامل موثر هوش هیجانی بر اخلاق حرفه ای پرستاران
فاطمه نادری، گلبهار آخوندزاده، میترا آلوستانی، آمنه پروئی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1139-1143
88 قواعد امری مرتبط با اموال غیر منقول در ایران
سيده الهام نجفي زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1144-1166
89 بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان
سمیه شیرزاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1167-1179
90 بررسی علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر در جوامع امروزی
جواد امانلو
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1180-1189
91 تحلیل محتوای متن و سوالات کتاب هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی به روش ویلیام رومی
زهرا رجبلو، عبدالعارف شجاعی، سحر مهدوی، فاطمه نیکبخت کتولی، مریم چهارچنگی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1190-1195
92 تحلیل محتوای متن مطالعات چهارم ابتدایی براساس مدل ویلیام رومی
زهره دیلم، رضا شیرازی، الهام کردکتولی، فاطمه جمالی، کوثر مسعودی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1196-1201
93 رابطه کمال گرایی والدین با خودکارآمدی دانش آموزان
فاطمه آقابابایی بنی، مریم اسماعیلی، مهدی محی زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1202-1211
94 اثر بخشی تکلیف شناخت اجتماعی بر پذیرش اجتماعی دانش آموزان
فاطمه جعفری، سارا زین العابدینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1212-1220
95 اثربخشی توانبخشی شناختی بر تاب آوری شناختی دانش آموزان
مریم گوگوچانی، مهوش نوروزی منفرد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1221-1226
96 بررسی رابطه میزان اضطراب وتاب آوری کودکان باسازگاری زوجین
لیلا وهابی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1227-1238
97 تاثیر درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر سلامت روان دانش آموزان مقطع ابتدایی
صدیقه نیک نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1239-1247
98 بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های برقراری ارتباط موثر کارکنان با مراجعین مراکز اقامتی بر بهره‌وری سازمان (مورد مطالعه: مراکز قطع مصرف مواد مخدر شهرستان بندرعباس)
علیرضا امدادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1248-1260
99 بررسی تاثیر ساختار سازمان آموزش و پرورش بر فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی شهرستان دشتستان
طاهره شهسواری، دکتر فاخته ماهینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1261-1289
100 نقش زنان در جنبش های تغییر یافته جامعه و پیامدهای اثر بخش آن
سیده فاطمه موسوی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1290-1309
101 اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه نگر بر خودتنظیمی هیجانی دانش آموران دختر طلاق با طرحواره های ناسازگار بریدگی و طرد
فاطمه پازاج
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1310-1326
102 تحلیل محتوای پرسش های پایان هر درس از کتاب فارسی خوانداری پایه چهارم ابتدایی براساس تکنیک ویلیام رومی
معصومه چینوئی، مریم ذاکری، بهار بختیاری فر، الهه گازران
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1327-1338
103 تحلیل متن کتاب ریاضی پایه ششم دبستان بر اساس تکنیک ویلیام رومی
مریم ابراهیمی، رضا شیرازی، فاطمه پلنگ
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1339-1343