دوره 2، شماره 4/1، زمستان 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بررسي ساز و كارهاي مديريت بر شبکه های اجتماعی به منظور اصلاح ارتباط بین فردی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران

حسينعلي رضائي منش، سعيد پور افغان، محسن رضائي منش

1-12
2

رابطه عملکرد خانواده با استرس و سلامت روان و عزت نفس در دانش­آموزان دختر شهر سپیدان

آفرین مرادفر مؤخر، حسین افلاکی­ فرد

13-25
3

بررسی تاثیرآموزش زبان عربی برتقویت فرهنگ دینی دانش آموزان دوره متوسطه اول

حسین یوسفی آملی، عبدالله سلیمانی

26-42
4

اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری در کاهش ناسازگاری هیجانی بیماران همودیالیزی شهر کرمان

بهروز امیری جبالبارز، محسن گرگانی نژاد مشیزی

43-49
5

ارتباط ابعاد شخصیت برون گرایی،توافق پذیری و وظیفه شناسی با نگرش نسبت به تغییرسازمانی روسا و دبیران هیأت­های ورزشی استان تهران

رمضان علی افشار زاده، محمد رضا اسمعیلی، زهرا حاجی انزهائی

50-57
6

پندارهای تربیت؛ روانشناسی یک حکایت گلستان سعدی

محمّد سلگی، احسان هموند، مهدی فرهادی

58-66
7

بررسی رابطه هوش هیجانی و توانمند سازی روانشناختی کارکنان ادارات امور مالیاتی شهر اصفهان

رویا محمدی، اقبال زارعی

67-75
8

تاثیر عملکرد اجتماعی بر اضطراب جوانان

لیلا حافظی پور

76-82
9

آموزش حقوق شهروندی از نظر علوم اجتماعی

لیلا حافظی پور

83-95
10

بررسی نقش نماز بر سبک زندگی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه ناحیه یک شهر اصفهان

جمشید ابراهیم پورسامانی، حسین مظاهری

96-104
11

بررسی رابطه تنظیم هیجانی و خودکارآمدی کارکنان ادارات امور مالیاتی شهر اصفهان

رویا محمدی، اقبال زارعی

105-116
12

بررسی وضعیت سلامت عمومی کارکنان شاغل در مراکز و خانه های بهداشتی درمانی تبریز

وهاب اصل رحیمی

117-128
13

تحلیل مولفه های مقابله با آسیب های برنامه های ماهواره ای درمدارس

محمدعلی باقری

129-139
14

بررسی نحوه تاثیرتشویق و ترغیب در افزایش یادگیری دانش آموزان آموزشگاه فاطمیه

پرویز اسماعیلی، مریم برهمن

140-154
15

برنامه درسی پست مدرنیسم با تأکید بر آراء ژان فرانسوا لیوتار

برزو مولایی پارده، محمدرضا سرمدی، زبیده سارلی

155-165
16

بررسی رابطه بین مشاوره و راهنمایی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (مورد مطالعه: دبیرستان های دخترانه شهرستان قصرشیرین رشته های انسانی، تجربی و ریاضی سال تحصیلی 94-95)

کیومرث نورایی

166-173